Platform Veilig fietsen

Fietspaden veel veiliger dan fietsstroken

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:21-07-2021
De conclusie komt niet als een verrassing. Op fietsstroken gebeuren aanzienlijk meer fietsongevallen dan op fietspaden. Zeker als er langs die fietsstroken ook nog eens geparkeerd wordt.

 • fietsstrook.jpgEerder onderzoek heeft al laten zien dat gescheiden fietsvoorzieningen beter scoren qua verkeersveiligheid dan fietsstroken cq. fietssuggestiestroken. Nieuw onderzoek van de SWOV, gepubliceerd in het European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR) bevestigt deze conclusies, gebruikmakend van de nieuw cijfermateriaal.

  Het onderzoek spitst zich toe op gebiedsontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 50 km/uur in Amsterdam. Omdat bekend is dat politieregistraties eenzijdige fietsongevallen en andere ongevallen zonder motorvoertuig onvoldoende bijhouden, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van ambulance-registraties. Ook zijn zowel de intensiteitscijfers van motorvoertuigen als van fietsers in de ongevalsanalyse meegenomen.

  De resultaten laten zien dat er, gecorrigeerd voor fiets- en autokilometers, 50-60% minder fietsongevallen plaatsvinden op gebiedsontsluitingswegen met fietspaden, vergeleken met fietsstroken.
   
  Autoparkeren langs een fietsstrook verdubbelt de kans op een fietsongeval zelfs. Een effect dat optrad bij zowel fietspaden als fietsstroken. De precieze verdeling liet zich niet uitsplitsen, omdat daarvoor onvoldoend gegevens beschikbaar waren.  De oorzaken zullen hoe dan ook waarschijnlijk uiteenlopen. Bij fietsstroken zal het waarschijnlijk vooral om openslaande portieren en parkeermanoeuvres van automobilisten gaan; bij fietspaden zal zichtbelemmering door geparkeerde auto’s bij kruisingen meespelen en de aanwezigheid van extra voetgangersoversteekplaatsen, zo veronderstellen de onderzoekers.
   
  En een tram door de straat verhoogt het risico ook aanzienlijk, namelijk met een factor 1,7. Dat heeft te maken met het feit dat een trambaan zowel de indeling als het gebruik van een straat beïnvloedt.
   
  De auteurs bevelen aan om de voorkeur te geven aan fysiek gescheiden fietspaden boven fietsstroken. En om parkeren langs dergelijke wegen op te heffen omdat dit de mogelijkheid biedt om fietspaden in een bestaande dwarsprofiel aan te brengen en tegelijkertijd een belangrijke risicofactor te verminderen.
   

Relevantie

Scroll naar boven