Platform Veilig fietsen

Fietsoversteken: in of uit de voorrang?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-02-2019
Drukke fietsverbindingen lopen vaak langs drukke autoroutes. Maar liever leid je fietsers door een rustiger omgeving. Altijd komt er echter een punt waar zo’n rustige route een gebiedsontsluitingsweg kruist. En dan rijst steeds weer de vraag of zo’n oversteek in of uit de voorrang moet. CROW-Fietsberaad doet uitgebreid onderzoek naar die vraag (en kan hierbij hulp van wegbeheerders goed gebruiken).

 • oversteek.jpgDe Ontwerpwijzer Fietsverkeer beveelt aan om oversteken op kruispunten van hoofdfietsroutes en gebiedsontsluitingswegen zo veel mogelijk uit de voorrang aan te leggen. Dat gebeurt ook op veel plaatsen waar fietsroutes dergelijke wegen kruisen buiten kruispunten. Maar soms ook kiest men daar voor een oversteek in de voorrang. Op nogal wat plaatsen heeft die laatste aanpak tot problemen geleid en werd het oversteken in de voorrang weer teruggedraaid. Op andere locaties functioneert het in de voorrang oversteken wel goed. Waar precies ligt het omslagpunt?

  Aanbevelingen voor oversteken uit de voorrang
  Om daar achter te komen heeft CROW-Fietsberaad een reeks van onderzoeken geïnitieerd. Zo is net een verkennend onderzoek afgerond op 15 locaties naar factoren die de veiligheid op kruisingen met de fietser uit de voorrang positief beïnvloeden of verbeteren. Dat resulteerde in een aantal voorlopige aanbevelingen die binnenkort in rapportvorm verschijnen. Met op nummer 1: een goede middengeleider is het halve werk. Want een middengeleider bepaalt het oversteekgedrag van de fietsers zeker bij drukke gebiedsontsluitingwegen. Verder helpt het om de snelheid op de gebiedsontsluitingsweg te verlagen, bijvoorbeeld met behulp van drempels.

  Verder onderzoek naar oversteken in de voorrang
  Inmiddels is ook onderzoek gestart naar fietsoversteken in de voorrang. Eerste stap vormde een uitvraag naar locaties. Uit de meer dan 100 reacties blijkt dat het vraagstuk op veel plaatsen in Nederland speelt. Op basis van deze reacties is een eerste verkenning uitgevoerd naar de omstandigheden op dergelijke locaties en zijn de vragen geformuleerd waarop nader onderzoek nodig is. Dat zal gaan gebeuren met camera-observaties en enquêtes. Het camera-onderzoek heeft als doel om beter te begrijpen wat er op deze kruispunten plaatsvindt, maar vooral ook om op zoek te gaan naar de do’s en dont’s bij het inrichten van dergelijke fietsoversteken. De enquêtes zijn bedoeld om de mening van de fietsende gebruikers te peilen.

  CROW-Fietsberaad is daarom op zoek naar wegbeheerders die locaties met oversteken in de voorrang beschikbaar willen (en mogen) stellen voor het onderzoek en waar camera’s mogen worden geplaatst.

  Men kan zich daarvoor hier aanmelden.

Relevantie

Scroll naar boven