Platform Veilig fietsen

Fietsmaatregelen favoriet bij het besteden van subsidies verkeersveiligheid

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:14-05-2021
Een kwart van de subsidies uit de regeling investeringsimpuls SPV is besteed aan fietsinfrastructuur. Daarnaast werd het nodige geïnvesteerd in snelheidsremmende maatregelen.

 • Het Rijk stelde vorig jaar 165 miljoen beschikbaar voor regionale wegbeheerders die de verkeersveiligheid van hun infrastructuur wilden verbeteren. Voor de helft van de kosten kon subsidie worden ontvangen. Er kwamen zo’n 200 aanvragen op binnen.

  Veel aanvragen zijn gedaan voor maatregelen op 30 km/uur wegen en voor fietsinfrastructuur, zo meldde de minister eerder al in een brief aan de Kamer. De drie meest aangevraagde maatregelen betreffen: 1) drempels, wegversmallingen en asverspringingen; 2) de aanleg van een vrijliggend fietspad of het verbreden van fietspaden; en 3) kruispuntplateaus. Ook hebben bijvoorbeeld 30 gemeenten een rijksbijdrage ontvangen voor het inrichten van schoolzones. Dit betreft onder andere de gemeente Eindhoven die een rijksbijdrage krijgt om verschillende schoolzones in te richten met snelheidsbeïnvloedende maatregelen, maar ook om op meerdere locaties kruispuntplateaus aan te leggen om de snelheid te reduceren en het oversteken veiliger te maken. Andere voorbeelden betreffen de gemeente Smallingerland die een rijksbijdrage ontvangt voor voetgangersoversteekplaatsen of de gemeente Rucphen die 50 km/uur wegen afwaardeert naar 30 km/uur wegen. Maar ook gaat geld naar 80 km/uur wegen en 100 km/uur wegen, zoals het inrichten van bermen, ongelijkvloerse kruisingen en de aanleg van rotondes. Ongeveer twee derde van de maatregelen wordt binnen een jaar uitgevoerd.

  Op de infographic is meer in detail te zien naar welke maatregelen het geld precies naar toe ging. Oorspronkelijk stelde het ministerie 100 miljoen beschikbaar, later werd besloten daar 100 miljoen aan toe voegen uit een geplande tweede tranche subsidies. In totaal is 500 miljoen euro beschikbaar voor een periode van tien jaar. Niet bekend is wanneer de resterende 300 miljoen uit de subsidiepot beschikbaar komt.   

  infog_svp.JPG

  Download pdf

Relevantie

Scroll naar boven