Platform Veilig fietsen

Fietshelm doeltreffend voor veiliger verkeer

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-11-2022
De gewenste halvering van het aantal verkeersslachtoffers in 2030 zal niet worden gehaald, ook niet met extra maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reserveert daarom nog eens 50 miljoen euro om de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

 • Dat het niet zal lukken om het aantal verkeersslachtoffers in het lopende decennium te halveren, is een koude douche. Zeker omdat het tijdens de coronacrisis de goede kant op leek te gaan. Het SWOV-onderzoek gaat dan ook uit van twee scenario's: een met een blijvend corona-effect en een met een tijdelijk effect van de coronapandemie.

  In het eerste scenario daalt het aantal verkeersdoden naar verwachting van 661 in 2019 naar 480 in 2030. Het aantal ernstige verkeersslachtoffers zal zelfs toenemen van 6.900 naar 8.400.

  In het tweede scenario loopt het verwachte aantal doden op tot 810 in 2030, terwijl het ernstige verkeersslachtoffers stijgt naar 9.500.

  Helmplicht voor fietsers?

  Onderzoek wijst uit dat vooral meer fietsers het slachtoffer zullen worden, zeker nu er steeds meer gefietst wordt. "Voor de komende jaren wordt een forse toename voorspeld in het aantal fietsslachtoffers. Ik vind het belangrijk om die trend te keren. Fietsen is immers gezond, goedkoop en gemakkelijk", zei minister Mark Harbers (Infrastructuur) eind november.

  "Daarom zet ik nu extra in op de veiligheid van fietsers. Met medeoverheden is afgesproken hiervoor 50 miljoen euro beschikbaar te stellen. Samen doen we al veel op verkeersveiligheid, maar met dit bedrag doen we daar een schep bovenop."

  Het ministerie heeft vier zogeheten focusgebieden vastgesteld om fietsen veiliger te maken. Er moet extra bescherming voor ouderen komen, het aantal enkelvoudige ongevallen - waar dus geen motorvoertuig bij betrokken was - moet omlaag, de omgeving rond scholen en sportvelden moet veiliger en ten slotte moet de drukte op de fietspaden zelf aangepakt worden.

  Deze punten sluiten aan bij waar SWOV denkt dat de meeste winst te behalen valt. De stichting adviseert allereerst de infrastructuur veiliger te maken en een helmplicht voor fietsers in te voeren. Daarnaast is een uitbreiding van het aantal 30 kilometerzones aan te raden. Net als strenger toezicht met tweemaal zoveel camera's en flitskasten en misschien op termijn zelfs de invoering van speciale snelheidsbegrenzers.

  Vermijd onduidelijkheden en onlogische situaties

  Mark Maaskant van gribb.tech - een bedrijf dat data uit voertuigen gebruikt om zakelijke verkeersdeelnemers veiliger te laten rijden - snapt dat het ministerie voor de genoemde focuspunten heeft gekozen, maar zou het accent iets meer op de infrastructuur leggen. "Op sommige punten heb je fietsoversteekplaatsen waar het zicht volledig wordt ontnomen door verkeersborden, waardoor je gevaarlijke situaties creëert", zegt hij.

  "Hetzelfde geldt voor onduidelijke verkeerssituaties binnen de bebouwde kom, waar je op de ene weg van rechts wel voorrang hebt en op de andere niet. Ik blijf me hier op mijn fiets over verbazen. Ook zie ik weleens fietsoversteekplaatsen op punten waar auto's aan het accelereren zijn. Waar ze dus vanuit een rotonde accelereren naar 80 kilometer per uur. Het is voor overstekende fietsers enorm lastig om de snelheid van die naderende auto's goed in te schatten", weet de expert.

  Daarnaast zou Maaskant graag een datagestuurdere aanpak van de verkeersveiligheid zien. "We weten allemaal dat het van kwart over acht tot half negen 's ochtends heel erg druk is in de buurt van scholen, zorg er dus voor dat er niet rond die tijd een vuilniswagen daar het huisvuil gaat ophalen. En zorg dat Google je niet met de kortste route langs een school stuurt op schoolspitstijden."

  Maaskant is geen voorstander van een helmplicht, maar ziet wel brood in het stimuleren ervan. "Het dragen van een helm op een fiets is wat mij betreft een keuze. Ook nog eens een verstandige keuze. Maar naar mijn mening neemt het helmgebruik ook toe als je dit positief stimuleert in plaats van verplicht stelt. Kijk nu maar eens op een skipiste. In veel landen is een helm niet verplicht en toch draagt nagenoeg iedereen een helm tijdens het skiën."

  Wees extra alert aan het begin en einde van je rit

  Ten slotte geeft Maaskant verkeersdeelnemers nog wat advies. Als er meer gefietst wordt, is ook de kans op ongevallen groter. Daarom moet iedereen zich in hele drukke gebieden aanpassen aan de omstandigheden. Dus ook fietsers als het gaat om zichtbaarheid en snelheid.

  "Bedenk heel goed dat in de eerste vijf en de laatste vijf minuten van een rit - met de auto of op de fiets - de meeste ongevallen plaatsvinden. Logisch, want dan rijden we vaak in de bebouwde kom, waar het tijdens de spits gewoon erg druk is. Zorg dat je je niet laat afleiden en wees extra alert."

  Bron: nu.nl

Relevantie

Scroll naar boven