Platform Veilig fietsen

Fietsgebruik in Den Haag groeit 4 procent per jaar

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-07-2017

In de periode 2010 tot en met 2016 is het fietsgebruik in Den Haag toegenomen met 24 procent, gemiddeld 4 procent per& jaar.


 • Op 11 plaatsen in Den Haag wordt vier maal per jaar gedurende 3 weken het fietsverkeer geteld. Deze metingen vinden plaats vanaf 2010 en zijn een goede indicator van het fietsen in Den Haag, aldus de gemeente.

  Uit deze gegevens blijkt dat het fietsgebruik in Den Haag duidelijk groeit. In de 6 jaar van 2010 tot en met 2016 waarvan nu de data beschikbaar zijn was de groei 24%, een gemiddelde groei van 4% per jaar. Daarnaast heeft de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag vaste telpunten op de gemeentegrens van Den Haag waar sinds 2009 fietsen worden geteld.

  Verder blijkt dat het fietsgebruik niet alleen in de stad maar ook op regionale verbindingen van en naar Den Haag is gegroeid. In de 6 jaar van 2009-2010 tot en met 2015-2016 waarvan de data beschikbaar zijn was de groei ook 24%.

  De conclusie van beide indexen is dat de doelstelling uit de Haagse Nota Mobiliteit om het fietsgebruik in de periode 2010 – 2020 met 30% te laten groeien en in de periode 2010 – 2030 met 50%, op koers ligt.

  De resultaten zijn onder meer het gevolg van meer en betere fietsparkeervoorzieningen en de aanleg van nieuwe fietspaden en het omzetten van tegelfietspaden in asfaltfietspaden, zo denkt de gemeente. In Den Haag ligt ongeveer 370 kilometer fietspad (tegelpaden en asfaltpaden) en ongeveer 70 kilometer fietsstroken. Vanaf 2006 tot en met 2010 is zo’n 55,5 kilometer aan fietspaden omgezet van verharding met tegels naar asfaltverharding. In de afgelopen periode is daar nog eens zo’n 62 kilometer bijgekomen. In totaal is er zo’n 118 kilometer fietspad van tegels omgezet in asfalt.

  Ook werkt de gemeente aan het sterroute-netwerk. De sterfietsroutes vormen de belangrijkste doorgaande verbindingen binnen het fietsnetwerk. Ze zijn comfortabel, snel, direct en veilig. Om de aantrekkelijkheid van het fietsen te verbeteren, lopen sterroutes voornamelijk langs rustige wegen en straten en centraal door woongebieden. De straten hebben lage autointensiteiten en bieden de mogelijkheid om bij verkeerslichten de fietser prioriteit te geven. Van de bijna 90 kilometer geplande sterfietsroutes is iets meer dan de helft voltooid. Bijna 30% is in voorbereiding, ofwel in uitvoering ofwel in planvorming, maar nog niet voor alle routes is de financiering rond.

Relevantie

Scroll naar boven