Platform Veilig fietsen

Fietsersbond werkt samen met leerlingen aan veilige schoolroutes

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:28-03-2022
De Fietsersbond heeft op twee scholen in Houten en Groningen samen met kinderen onderzoek gedaan en adviezen geschreven om de fietsroute naar school veiliger te maken.

 • schoolroute-(1).jpgTour de Force en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – samen met de F10 gemeenten en maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond – hebben in 2020 en 2021 zes verschillende pilots opgezet en uitgevoerd onder de titel ‘Veilig fietsen naar school’.

  De Fietsersbond zocht tijdens de pilot ‘Veilige Schoolroutes’ uit wat een veilige schoolroute is, en hoe kinderen kunnen bijdragen aan het gemeentelijk beleid om deze routes veiliger te maken. Vaak zijn alleen beleidsmedewerkers en wegbeheerders bezig met de veiligheid van een route, maar dit zijn altijd volwassenen.

  De bedoeling van dit project was om vanuit het perspectief van de kinderen te onderzoeken hoe de route naar school is te verbeteren. Kinderen (uit groep 6, 7 en 8) en ouders identificeerden samen met een expert van de Fietsersbond onveilige situaties en bedachten ook samen alternatieve routes en oplossingen. Dat begon met een klassikale inventarisatie van de problemen die de kinderen op weg naar school ervaren. Daarbij tekenende ze hun route van huis naar school in op een kaart en gaven de plekken aan waar zij zich niet veilig voelen. Verder konden ze aangeven wat zou er moeten gebeuren om deze plekken veiliger te maken. De ouders werden bij het project betrokken middels een vragenlijst.

  Dat leverde zowel in Houten als in Groningen een tiental kritieke locaties op, waar experts van de Fietsersbond bekeken of en hoe de suggesties van de kinderen in maatregelen konden worden vertaald.

  Instellen van een schoolzone is daarbij een van de terugkerende oplossingsrichtingen, eventueel in combinatie met maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te verlagen.

  Maar ook het verplaatsen van een fietsoversteek naar een verderop gelegen viaduct is een optie die werd gesuggereerd om een gevaarlijke oversteek in Groningen te vervangen.

  In Houten is het onder meer het autoparkeren dat kinderen dwars zit. Automobilisten houden bij het in- en uitrijden onvoldoende rekening met fietsers. De oplossingen variëren van het opheffen van parkeerplaatsen tot het omleiden van fietsers via een andere route.

  De betrokken wethouders hebben de betreffende rapporten ontvangen en toegezegd dat de adviezen serieus mee zullen nemen in het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Scholen en gemeenten die ook op deze manier aan de slag willen met schoolroutes kunnen terecht bij de Fietsersbond.

Relevantie

Scroll naar boven