Platform Veilig fietsen

Fietsen over designer grijs of verkeersveilig rood?

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-01-2020
Kies je als stadsbestuur voor stijl en ontwerp of kies je voor verkeersveiligheid?

 • Het stadsbestuur van Eindhoven boog zich over dit dilemma nadat er vanuit diverse belangenorganisaties bezwaar kwam op het stadsvernieuwingsontwerp. De fietspaden in de binnenstad worden in het ontwerp designer grijs in plaats van verkeersveilig rood.
   

  Eenduidige inrichting

  Een uitgangspunt in het herontwerp is een ‘eenduidige’ inrichting van straten, stoepen en fietspaden. Vandaar dat er in het ontwerp gekozen is voor grijze fietspaden. Bovendien wil men met de paden voorkomen dat het fietsverkeer gebruik maakt van het centrum om van de ene kant van de stad naar de andere te reizen. Hiervoor bestaat al een snelfietsroute.
   
  De Fietserbond en het lokale Gehandicaptenoverleg maakten, evenals een aantal fracties in de gemeenteraad, bezwaar op het ontwerp. Het ontwerp zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid.
   

  Ervaring uit de praktijk

  Het college van B&W nam de afgelopen maanden de herinrichting nogmaals onder de loep en kwam tot nieuwe inzichten. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat het kruispunt aan de Vestdijk sinds de herinrichting onoverzichtelijk is geworden.
  Hoewel er op het kruispunt met de nieuwe grijze fietspaden nog geen sprake is van een toename van het aantal ongelukken neemt het stadsbestuur de klachten serieus. Men stapt af van het designer grijs en kiest het voor meer verkeersveiligheid met rood.

  Alle doorgaande fietspaden in het centrum, zowel de vrij liggende paden als de fietsstroken aan de zijkanten van de straten in het centrum worden rood. Dat geldt ook voor het al opgeleverde deel van de Vestdijk en voor de straten rondom het centrum die de komende tijd aangepakt worden. Aanvullend komen er op een groot aantal plekken expliciete fietssymbolen, zodat voor iedere weggebruiker meteen duidelijk is waar het om fietspaden gaat. 

  Bron: ED.nl
   

Relevantie

Scroll naar boven