Platform Veilig fietsen

Fietsen kan een bijdrage leveren aan valpreventie voor ouderen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-08-2018

Ouderen, fietsen en vallen worden vaak in één adem genoemd als men het heeft over fietsongevallen. Maar er is ook een positieve keerzijde. Fietsen kan een bijdrage leveren aan valpreventie voor ouderen.


  • Uit onderzoek van Mirjam Pijnappels, hoogleraar mobiliteit veroudering, afdeling bewegingswetenschappen aan de VU, blijkt dat fietsen een positieve invloed heeft op risicofactoren die te maken hebben met vallen, waaronder een verminderd evenwicht, spierzwakte en gebrek aan zelfvertrouwen als het gaat om het handhaven van het evenwicht.

    Voor haar onderzoek rekruteerde Pijnappels 107 thuiswonende deelnemers van 65 jaar en ouder. De deelnemers vulden vragenlijsten in over het fietsgedrag en het eigen vertrouwen in het balans houden. Ook deden ze vijf aan vallen gerelateerde fysieke testen, waaronder een balanstest en testen met betrekking tot kracht, lopen en uithoudingsvermogen.

    Gemiddeld vertoonden de fietsers significant betere scores in alle fysieke taken en ook op het gebied van vertrouwen in eigen kunnen scoorde beter. De scores varieerden van 10% beter in het uitvoeren van een kort looptest tot een verschil van 141% in de tijd dat men op één been wist de balanceren. Het type fiets en de mate van fietsgebruik blijkt daar ook op van invloed te zijn. 

    De bevindingen suggereren dat de relatie fietsen, valpreventie en actief ouder worden verder onderzoek rechtvaardigt, aldus Pijnappels.

Relevantie

Scroll naar boven