Platform Veilig fietsen

Fietsdata binnenhalen met een fietsradar

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:03-12-2021
Wat is het resultaat als je een fietsradar koppelt aan een intelligente verkeersregelinstallatie? Een betere doorstroming voor - groepen - fietsers. En meer en andere fietsdata.

 • Dat is de voorlopige conclusie van een proef in Utrecht. Het ging om een initiatief van het mobiliteitsprogramma Goedopweg. Er werden daar twee Signums radars geplaatst op het kruispunt Archimedeslaan-Pythagoraslaan, waar een intelligente verkeersregelinstallatie staat. De Signum is een radar/lidar-combinatie van het Nederlandse bedrijf Cycledata, die middels een dataplatform van Monotoch werden gekoppeld aan de iVRI. In NM Magazine geven beide bedrijven een eerste indruk van de resultaten van proef.

  Met handmatige tellingen, vooral tijdens de meettechnisch gezien complexere spitsuren, kon de nauwkeurigheid van de Signum-fietsradars worden gecheckt: die lag tussen 96 en 98 procent. De radars bleken in staat de afzonderlijke voertuigen in een peloton goed te onderscheiden. Dat maakt het mogelijk ook bij drukte goed zicht te houden op de snelheden en vooral ook de verschillen in snelheden op het fietspad.
  Met de data kan de iVRI z’n regeling optimaliseren. In de pilot zijn daar enkele ingrepen voor uitgewerkt, met als uitgangspunt: grotere pelotons krijgen sneller en/of langer groen. Er is binnen de pilot geen onderzoek gedaan naar de verkeerskundige effecten van die ingrepen. Puur ‘op het oog’ ging de doorstroming er voor fietsers op vooruit. De fietswachttijden bij de verkeerslichten waren ook korter.

  Dat biedt aanknopingspunten voor vervolgpilots, aldus de beide bedrijven. Door opeenvolgende kruispunten goed te monitoren moet het mogelijk zijn om de doorstroming op bijvoorbeeld een hoofd- of snelfietsroute te faciliteren. Dat levert ook de nodige nieuwe data op: waar is het te vaak te druk, waar zijn de snelheidsverschillen te hoog, wat zijn de reistijden op hoofdroutes, enzovoort.

  De proef liet ook zien hoe je de fietsradar-geven doorsluist naar de iVRI. De fietsradar detecteert naderende fietsers en zet de gegevens over de positie en snelheid van de fietsers om in CAM-data (een gestandaardiseerd protocol voor de uitwisseling van mobiliteitsdata). De CAM-data worden via 4G naar het dataplatform UDAP gestuurd. UDAP is het nieuwe platform dat als overnamepunt (een soort ‘scharnierpunt’ in de dataketen) fungeert voor het extreem snel en betrouwbaar doorgeven van data uit onder meer iVRI’s richting weggebruikers en omgekeerd. Dat gebeurt ook met de fietsdata; dankzij UDAP kunnen ook andere systemen daar gemakkelijk bij. En daarmee voldoet het principe aan de aansluiteisen die binnen Talking Traffic worden gesteld.

Relevantie

Scroll naar boven