Platform Veilig fietsen

Er vallen veel meer fietsslachtoffers dan blijkt uit de politieregistratie

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:05-10-2020
De registratie van ongevallen door de politie laat veel te wensen over. Als je kijkt hoeveel fietsers er daadwerkelijk in een ambulance of bij de Spoedeisende Hulp belanden, liggen de cijfers tot 8 keer hoger.

  • ambulance_l.jpgHet Medisch Centrum Leeuwarden, het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) en VeiligheidNL starten al in 2016 een pilot om de meerwaarde te onderzoeken van de registratie van verkeersongevallen via de Spoedeisende Hulp (SEH). Toen kwam al boven water dat de registratie van verkeersslachtoffers via de SEH een factor 4 aan extra incidenten oplevert. Onlangs is de SEH-registratie uitgebreid naar alle vier SEH’s in de provincie Friesland en aangevuld met de ambulancedata van de regionale Ambulancevoorziening.
    In een artikel in  Verkeerskunde melden onderzoekers van VeiligheidNL en ROF dat in 2019 in totaal 2662 verkeersslachtoffers geregistreerd werden in Friesland via de SEH en/of ambulancedienst. Meer dan de helft van deze geregistreerde verkeersslachtoffers was fietser.

    Vermoedelijk is er nog altijd sprake van onderregistratie van deze door SEH en Ambulancedienst gemelde ongevallen, maar een vergelijking tussen de Friese data en de politieregistratie laat zien dat er 8 keer meer fietsers met letsel zijn, dan blijkt uit de politieregistratie. Ofwel: er vielen in 2019 werkelijkheid minmaal1502 fietsslachtoffers in Friesland tegenover 187 fietsers in de politieregistratie.

    In Utrecht wordt een soortgelijk traject gevolgd. Daar bleek dat alleen al de ambulancedata 2,6 tot 3 keer meer verkeersslachtoffers laten zien in vergelijking met politiedata. Daarnaast gaven de ambulancedata meer detailinformatie over de toedracht van het ongeval en de locatie. Dat leidde er al toe dat meerdere geregelde kruispunten naar voren kwamen als risicolocatie. Ook bleek dat op de Amsterdamsestraatweg en de Roode brug in de stad Utrecht opvallend vaak verkeersongevallen plaatsvonden. In opdracht van de gemeente zijn vervolgens 72 ongevallen op de Amsterdamsestraatweg nader geanalyseerd. De gemeente Utrecht gebruikt deze input nu om de situatie aldaar verkeersveiliger te maken.

Relevantie

Scroll naar boven