Platform Veilig fietsen

Meer fietsslachtoffers in het verkeer dan uit de statistieken blijkt

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-10-2019
Het aantal fietsslachtoffers in het Utrechtse verkeer zou wel eens vier hoger kunnen liggen dan de officiële ongevallencijfers aangeven. Dat blijkt tenminste als je afgaat op het aantal ambulanceritten.

 • Verkeersongevallen worden door Rijkswaterstaat geregistreerd in het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Ze zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op meldingen van de politie.

  Het is al langer bekend dat die registratie onvolledig is, want bij veel ongevallen komt er geen politie aan de pas. Daarom wordt geprobeerd om die registratie te verbeteren, onder meer door cijfers van verzekeraars mee te nemen in de statistieken. En door ambulancedata toe te voegen.

  VeiligheidNL gebruikt dergelijke ambulance/zeieknhuisdata al om de kwaliteit van de landelijke ongevallencijfers op te voeren. Maar op regionale en lokale schaal is tot nu toe maar beperkt ervaring. In  Flevoland is de GGD Flevoland actief op dit terrein. Daaruit blijkt al dat het werkelijke aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk hoger ligt dan uit BRON blijkt.

  Ook in Utrecht is men nu met een dergelijk aanpakt gestart. Sinds 1 april 2019 registreren vier Spoedeisende Hulp afdelingen (SEH’s) in de provincie Utrecht verkeersongevallen, levert de ambulancedienst haar data over verkeersongevallen en worden er patiëntenenquêtes uitgedeeld op de vier deelnemende SEH’s. Opzet is dat Utrecht zo sneller, meer en veel gedetailleerdere ongevallenkenmerken tot haar beschikking dan voorheen.

  Uit de eerste cijfers blijkt dat in het eerste kwartaal van 2019 ruim drie maal zo veel ambulanceritten geregistreerd werden dan dat er door de politie verkeersslachtoffers geregistreerd zijn binnen de gemeentegrenzen van Utrecht. Ook bleek dat het aandeel fietsers met 34 procent hoger ligt dan bij de ongevallencijfers van de politie met 18%.

  Concreet telde de politie in het eerste kwartaal van 2019 maar 23 fietsongevallen, terwijl er 135 fietsers in een ambulance belandden.

  Gemeente en provincie hopen met deze nieuwe informatie het verkeersveiligheidsbeleid te kunnen aanscherpen.

Relevantie

Scroll naar boven