Platform Veilig fietsen

Enquête eenzijdige fietsongevallen Vlaanderen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:04-04-2023
Om inzicht te krijgen in de aard en de gevolgen van eenzijdige fietsongevallen voerde Fietsberaad Vlaanderen een enquête uit onder 3000 Vlamingen. Het grootste aantal ongevallen vond plaats tijdens recreatieve verplaatsingen en in 18 procent van de gevallen moesten mensen naar de dokter of het ziekenhuis met hun verwondingen.

 • Hoewel eenzijdige ongevallen bij fietsers het vaakst voorkomen is er weinig over bekend. Meestal zijn er alleen gegevens over fietsongevallen met dodelijke afloop of letsel waarvoor ziekenhuisbezoek nodig is. Om meer inzicht te krijgen in eenzijdige ongevallen voerde Fietsberaad Vlaanderen de enquête FietsDNA uit. De kennisorganisatie legde hiervoor een breed ingestoken vragenlijst voor aan een representatief panel van 3000 meerderjarige Vlamingen.
   
  Ongeveer 14 procent van de deelnemers aan het panel had in de afgelopen twee jaar een ongeval gehad op de fiets, in totaal ging het om 353 ongevallen zonder dodelijke afloop. Daarvan was krap een derde eenzijdig, bij het grootste aantal ongevallen was een andere weggebruiker betrokken: een auto (29 procent), andere fietser (22 procent), voetganger (14 procent), brommer (11 procent), bestelwagen (8 procent) of vrachtauto (8 procent).

  Aard en gevolgen 

  In totaal zijn er 107 gevallen van een eenzijdig ongeval gerapporteerd door de deelnemers. Dat is een beperkte dataset waardoor het niet is te zeggen of de hiernavolgende getallen representatief zijn voor de hele populatie. Van de eenzijdige ongevallen vond 41 procent plaats tijdens recreatieve verplaatsingen en dat betrof meestal fietsers van 35-44 jaar en ouder dan 55. 28 procent van de ongevallen was tijdens een rit naar het werk of naar school en dit waren meestal fietsers van 24-34 jaar. Verder vond 22 procent plaats tijdens een rit naar activiteiten voor vrijetijdsbesteding en 9 procent tijdens het boodschappen doen.
  De helft van de fietsers had na een eenzijdig ongeval lichte verwondingen waarmee ze niet naar de dokter hoefden, 18 procent moest wel naar de dokter of het ziekenhuis en 14 procent hield er niets aan over. De meeste ongevallen kwamen door uitglijden en vallen, gevolgd door omgevingsfactoren als paaltjes, gladde opsluitbanden en putdeksels en het verliezen van de controle over de fiets.

  Paaltjes 

  Fietsberaad Vlaanderen concludeert dat er nog verder onderzoek nodig is om eenzijdige ongevallen beter te begrijpen en te komen tot concrete maatregelen om ze te voorkomen. De organisatie adviseert wegbeheerders al wel om aanpassingen te doen aan de infrastructuur zoals het toepassen van stroeve opsluitbanden en het vermijden van paaltjes. De gemeente Gent heeft bijvoorbeeld de paaltjes langs fietsroutes gescreend en heeft daarop paaltjes die weinig meerwaarde hebben weggehaald, slecht zichtbare paaltjes voorzien van fluorescerende markering en paaltjes vervangen door botsvriendelijke exemplaren.
   

Relevantie

Scroll naar boven