Platform Veilig fietsen

Elektrische fietser loopt niet meer risico dan gewone fietser

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:23-07-2018

Het aantal ongevallen met e-bikes is dit jaar toegenomen. In 2017 waren in de eerste 5 maanden 270 e-bikes betrokken bij een ongeval, in 2018 zijn dat er 341, een stijging van 26% zo meldt het Verbond van verzekeraars. Dat suggereert dat een e-fiets gevaarlijker is. Een gewone fietser loopt echter evenveel risico door een ongeval in het ziekenhuis te belanden als een elektrische fietser.&


 • Dat cijfers komen van STAR, een samenwerkingsverband van de politie, verkeerskundig ICT-bureau VIA en het Verbond van Verzekeraars, waarbij niet wordt toegelicht wat men precies verstaat onder een verkeersongeval.

  Een studie van de Universiteit Utrecht leert echter dat de elektrische fietser per kilometer niet meer risico loopt om door een ongeval in het ziekenhuis te belanden dan een gewone fietser. 

  Dat elektrisch fietsen vaak als gevaarlijk wordt bestempeld is overigens niet zo verwonderlijk. In 2014 bijvoorbeeld leidde onderzoek nog tot de conclusie dat e-fietsers méér kans hadden op een letselongeval. De nieuwe studie weerlegt die resultaten.

  De studie in 2014 werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat-onderzoeker Paul Schepers e.a. Daarin werden ongevallencijfers van e-fietsers en gewone fietsers vergeleken en gecorrigeerd voor zaken als leeftijd en fietsfrequentie.

  Dat onderzoek is nu door dezelfde Paul Schepers - onder de vlag van de Universiteit Utrecht – nog eens herhaald. Schepers kon daarbij beschikken over nieuwe data en dat leidde tot nieuwe inzichten. De resultaten zijn gepubliceerd door het Internationaal Transport Forum, een wetenschappelijk platform van de OECD.

  Het blijkt dat als je bij de vergelijking van de ongevallencijfers het aantal kilometers dat een e-fietser aflegt verdisconteert, e-fietsers per gereden kilometer niet vaker letsel oplopen waarvoor men naar het ziekenhuis moet, dan gewone fietsers.

  Nog altijd is de kans om op de Spoedeisende hulp te belanden groter voor e-fietsers, maar dat is terug te voeren op factoren als leeftijd en fietsfrequentie. Hetzelfde geldt voor kans op omvallen tijdens het op- en afstappen. Gemiddeld is die even groot voor een e-fietser als voor een vergelijkbare gewone fietser. Alleen overkomt het meer e-fietsers omdat die gemiddeld ouder zijn. Reden temeer volgens Schepers om fietsen voor ouderen zo te ontwerpen dat men zittend in het zadel met de voeten bij de grond kan.

  Opvallende detail dat ook uit het onderzoek naar voren kwam is dat de gezondheid van e-fietsers (die gemiddeld minder is dan van gewone fietsers) niet van invloed blijkt op de kans op een ongeval. 

  Schepers constateert verder nog dat nieuwe e-fietsers vaker een middenmotor hebben, tegen een paar jaar geleden nog vaak een voorwielmotor. Dat kan er wellicht ook een beetje aan hebben bijgedragen dat de ongevallencijfers voor e-fietsers gunstiger uit de bus komen. 

Relevantie

Scroll naar boven