Platform Veilig fietsen

Effectiviteitswijzer laat zien wat werkt

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Kennisnetwerk SPV
 • Datum:04-01-2021
Provincies en gemeenten kunnen zelf veel doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar hoe weet je welke maatregelen effectief zijn en welke niet?


 • In de Effectiviteitswijzer van het Kennisnetwerk SPV vind je een bundeling van factsheets m.b.t. maatregelen waarmee provincies en gemeenten aan de slag kunnen om hun verkeersveiligheid te verbeteren. De (in)effectiviteit van de maatregelen is wetenschappelijk aangetoond. Diverse factsheets behandelen maatregelen die ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan fietsveiligheid. Bekijk hier een overzicht van de 24 factsheets uit de  effectiviteitswijzer.
   

  Internationale kennis

  De factsheets zijn gebaseerd op de meest recente internationale kennis, verzameld in het Europese project SafetyCube. In specifieke gevallen zijn Nederlandse voorbeelden toegevoegd en zijn relevante richtlijnen van CROW opgenomen. Ook wordt per maatregel verwezen naar uitgebreidere informatie op de betreffende SafetyCube-pagina’s.
   

  SafetyCube als bron

  SafetyCube is een Europees onderzoeksproject van 17 instituten uit 12 landen. Binnen SafetyCube is in 2016 een zeer uitgebreid overzicht gemaakt van in totaal ruim 200 verkeersveiligheidsmaatregelen. Hiervoor is de meest recente literatuur over effecten bestudeerd, zijn meta-analyses uitgevoerd en uitgebreide verantwoordingen daarover gemaakt. Deze analyses zijn vervolgens weer getoetst door andere wetenschappers.
   

  Compleet en betrouwbaar

  SafetyCube is op dit moment de meest complete en betrouwbaarste, openbare, internationale bron voor informatie over de effectiviteit van verkeersveiligheidsmaatregelen. Op de website van SafetyCube staan de maatregelen bovendien toegankelijk en overzichtelijk bij elkaar.
   

  Selectie voor de Nederlandse situatie

  De Effectiviteitswijzer bevat een selectie van SafetyCube-maatregelen die relevant zijn voor decentrale overheden en waarvan de bevindingen aansluiten bij de Nederlandse situatie. Bij elke maatregel is aangeven in welke landen de betreffende studies zijn uitgevoerd. Zo kun je ook zelf een inschatting maken van de toepasbaarheid in Nederland.

  Naar de Effectiviteitswijzer.

Relevantie

Scroll naar boven