Platform Veilig fietsen

Een schoolzone is meer dan borden en markering

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:05-05-2021
Een schoolzone heeft vooral zin langs gebiedsontsluitingswegen, zo leren ervaringen in Den Haag. En daarbij blijft het zaak om ouders ervan te overtuigen dat ze hun kinderen beter met de fiets of lopend kunnen brengen dan met de auto.

 • scoolroute_a.JPGNa een periode van ruim tien jaar is bij ruim 70% van de Haagse basisscholen een schoolzone aangelegd. De resterende scholen krijgen de komende tijd nog een schoolzone. DTV Consultants deed op verzoek van de gemeente onderzoek naar het effect van die schoolzones.

  Naast een analyse van de ongevallencijfers in de periode 2014-2018, is een digitale schouw uitgevoerd om de huidige verkeerssituatie inzichtelijk te maken. Voor de beleving van de verkeersveiligheid is input opgehaald bij verschillende belanghebbenden, zoals ouders, wegbeheerders en wijkagenten. Van de 109 scholen deden er 49 mee aan het onderzoek.

  Uit ongevalscijfers van 2014 tot 2018 blijkt dat er relatief weinig ongevallen voorkomen in de buurt van basisscholen en dat op de plekken waar een ongeval plaatsvindt zelden kinderen van 4 tot 12 jaar betrokken zijn. Toch hebben veel mensen het gevoel dat de schoolomgeving onveilig is. Sommige ouders en scholen vinden dat de schoolzonesignalering een positief effect heeft op de verkeersveiligheid, anderen vinden dat het geen verschil maakt.

  Dat heeft kennelijk te maken met gewenning; mensen die in de schoolomgeving bekend zijn zien de schoolzone vaak niet meer. Gebiedsvreemd verkeer heeft die gewenning niet. Het aanbrengen of verder uitbreiden van schoolzonebebording en -markering bij scholen aan erftoegangswegen heeft daarom wat minder toegevoegde waarde. Bij scholen langs gebiedsontsluitingswegen is schoolzonebebording en -markering wel zinvol en wenselijk, aldus de onderzoekers.

  Terugkerend punt bij het gevoel van onveiligheid is dat dit ertoe leidt dat veel ouders hun kind met de auto naar school te brengen in plaats van met de fiets of lopend. En juist dat versterkt het gevoel van onveiligheid. De vicieuze cirkel speelt ook in Den Haag nog altijd.

  Een schoolzone is dan ook meer dan borden en markering, zo benadrukken de onderzoekers. Binnen zo’n zone worden kleine of grotere verkeersmaatregelen uitgevoerd die bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid rond de school. Voorbeelden van maatregelen zijn veilige oversteekplaatsen; snelheid remmende maatregelen; schoolstraat; hekjes bij de in- en uitgang; éénrichtingsverkeer; in- en uitgang van de school vrijhouden; scheiden van verkeerssoorten; oortjes, dammetjes en Hagenaartjes. Dat is maatwerk, omdat iedere schoolsituatie anders is. Ook verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding dragen bij aan een veiliger schoolomgeving. En een schoolzone heeft behalve een attenderingsfunctie voor (wijk)vreemd verkeer ook als doel een herkenbare en uniforme inrichting van de directe omgeving van Haagse basisscholen te creëren.

  Basisschoolleerlingen vormen een kwetsbare groep in het verkeer, ze moeten nog leren om verkeerssituaties goed in te schatten. Het is dan ook belangrijk om te blijven investeren in de verkeersveiligheid van schoolomgevingen, concludeert de gemeente Den Haag. En in te zetten op een integrale aanpak, waar halen/brengen, rijgedrag, infrastructuur en educatie onderdeel van zijn. Aanbevolen wordt om niet alleen te investeren in scholen waar de omgeving nog niet als schoolzone is ingericht, maar per school te bekijken welke optimalisaties in de verkeersveiligheid rondom de school mogelijk zijn.

Relevantie

Scroll naar boven