Platform Veilig fietsen

Diepteonderzoek fietsongevallen leidt tot aanbevelingen voor aanpassingen infrastructuur

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:18-06-2014

In opdracht van de provincie Zeeland heeft SWOV een dieptestudie uitgevoerd naar fietsongevallen met 50-plussers. Het onderzoek betrof 35 ongevallen waarbij een 50-plusser ten val was gekomen, tegen een obstakel was gereden of tegen een andere fietser of een brom- of snorfietser was gebotst.


 • Dat leverde acht verschillende ongevalsscenario’s op van fietsers die vallen tijdens het afstappen en fietsers die vallen nadat ze tegen of over een obstakel rijden tot fietsers die met elkaar in botsing komen doordat iemand wordt ingehaald op het moment dat hij naar links wilde afslaan en een valpartij in een groep wielrenners.

  De scenario’s laten zien hoe dergelijke fietsongevallen met 50-plussers ontstaan en welke aspecten van rijbaan of fietspad, gedrag en voertuig daarbij een rol spelen.
  Op basis van deze informatie zijn maatregelen in kaart gebracht die kansrijk zijn om het aantal ongevallen met 50-plussers te verminderen.

  De maatregelen sluiten voor het merendeel aan op bestaande richtlijnen of suggesties voor maatregelen ter voorkoming van enkelvoudige fietsongevallen of ter verbetering van de veiligheid van oudere fietsers. Het gaat daarbij om verbeteringen aan de fiets en aandacht voor educatie, maar vooral ook over infrastructurele aanpassen zoals:

  • Rijrichtingscheiding aanbrengen op tweerichtingsfietspaden
  • Paaltjes saneren.
  • Trottoirbanden langs de rijbaan of het fietspad verwijderen of afvlakken.
  • Berm op nagenoeg gelijke hoogte laten aansluiten op de verharding.
  • Berm berijdbaar maken en geen oneffenheden of obstakels binnen één meter van de verharding tenzij ze zijn afgeschermd.
  • Hellingen in dwarsrichting en lengterichting afvlakken, vooral op locaties waar fietsers afstappen, zoals bij haaientanden en stallingen.
  • Wegdek onderhouden en vrij houden van sneeuw, bladeren, losliggend grind en zand.
  • Kantmarkering aanbrengen op fietspaden (contrastrijk en goed onderhouden, en op enige afstand van de rand van de verharding).
  • Inspectie en herinrichting van krappe bogen.

Relevantie

Scroll naar boven