Platform Veilig fietsen

Definitie van risico-indicator Veilige snelheid

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Auteur:Kennisnetwerk SPV
 • Datum:04-10-2021
Bij ongeveer een derde van alle dodelijke ongevallen spelen te hoge snelheden zeer waarschijnlijk een rol. Om de snelheidsrisico’s binnen het verkeerssysteem te kunnen meten, willen we daarom weten of bestuurders op een specifieke weg niet harder rijden dan wat voor die weg veilig is. Maar hoe meet je dat? En wat verstaan we onder een ‘veilige snelheid’?


 • Het Kennisnetwerk SPV heeft een (voorlopige) definitie opgesteld voor de risico-indicator Veilige snelheid. Die risico-indicator bestaat uit twee deelindicatoren: 
   

  • het aandeel gemotoriseerd verkeer dat niet harder rijdt dan de snelheidslimiet (per wegtype)
  • het aandeel gemotoriseerd verkeer dat (per wegtype) niet harder rijdt dan de veilige snelheid 
   
  De uitwerking van de twee deelindicatoren hangt nauw samen met de risico-indicator Veilige wegen en Veilige fietspaden
   
  Om exact te kunnen bepalen wanneer een bepaalde snelheid ook de veilige snelheid is, is nog veel onderzoek en discussie nodig. We weten bijvoorbeeld nog maar weinig over het veiligheidseffect van fietsstraten, voetgangerszones, straten met eenrichtingsverkeer en ov-banen. Ook zijn er nog geen wetenschappelijk onderbouwde exacte afmetingen te geven voor de breedte van een ‘voldoende veilige’ obstakelvrije zone.
   
  Wat uiteindelijk een passende methode is om de risico-indicator Veilige snelheid te meten, is onderwerp van discussie met de verschillende wegbeheerders. De Taskforce Verkeersveiligheidsdata werkt momenteel aan het vullen van de risico-indicator met data.

  Download hier de (voorlopige) definitie van risico-indicator Veilige snelheid

Relevantie

Scroll naar boven