Platform Veilig fietsen

Congestieheffing kan tot meer fietsgebruik leiden

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:09-05-2016

Sommige Europese steden gebruiken de opbrengsten van de congestieheffing voor fietsmaatregelen. Vooral in Londen en Milaan heeft dat positieve resultaten opgeleverd.


 • De European Cyclists' Federation onderzocht de resultaten van congestieheffing in vier Europese steden: Londen, Milaan, Gotenburg en Stockholm.

  In Londen werd de congestieheffing ingevoerd in 2003. Die levert nu jaarlijks netto 238 miljoen euro op. Daarvan wordt circa 5 procent bestemd voor fietsmaatregelen. Het fietsen is sinds de invoering van de heffing met 66 procent toegenomen en er gebeuren 40 procent minder fietsongevallen, aldus de ECF.

  Milaan begon na een paar jaar experimenteren in 2012 met een congestieheffing. Die levert nu 13 miljoen euro per jaar op. Daarvan wordt circa 23 procent gebruikt voor de fiets, met name voor de uitbreiding van het deelfietsproject. Het gebruik daarvan is fors toegenomen, van 4000 ritten per jaar in 2012 tot 6800 in 2014. De toename is vooral merkbaar in de gebieden waar de congestieheffing speelt.

  Gotenburg haalt sinds 2013 74 miljoen euro per jaar op bij de automobilist. Er is geen speciale reservering voor fietsmaatregelen. In de praktijk wordt een bescheiden deel ten gunste van de fiets aangewend, bijvoorbeeld voor parkeermaatregelen. Over het effect op het fietsgebruik is nog niets bekend.

  Stockholm begon in 2007 met de congestieheffing en dat levert nu 63 miljoen euro per jaar op. Hoewel de communicatie rond het project anders deed vermoeden, is daarvan niets gereserveerd voor fietsinvesteringen. Wel is het fietsgebruik met 66 procent toegenomen, maar dat zou in lijn zijn met de trend in de voorafgaande jaren. De vrees bestaat dat de inkomsten van de heffing worden aangewend voor meer autowegen, hetgeen het fietsgebruik nadelig zou kunnen beïnvloeden.

  Conclusie van de ECF is dat steden die een congestieheffing overwegen van het begin af aan duidelijk moeten maken dat de inkomsten zullen worden gebruikt voor meer duurzaam vervoer om daarmee het autogebruik terug te dringen en voor het verkrijgen van draagvlak onder de bevolking. De fiets zou daarbij integraal moeten worden meegenomen.  

Relevantie

Scroll naar boven