Platform Veilig fietsen

Buurtacties in 30 km/uur-gebieden hebben vrijwel geen effect

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:22-04-2019
Buurtacties om bewoners tot rustiger rijgedrag te bewegen zijn niet of nauwelijks succesvol. De snelheid gaat er niet omlaag door en de subjectieve onveiligheid verandert niet.

 • Dat blijkt uit een rapport van de SWOV, die op verzoek van CROW in vijf gemeenten (Groningen, Houten, Leeuwarden, Nijkerk, Rotterdam) onderzoek deed naar het effect van buurtacties in 30km/uur- zones, zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland regelmatig uitvoert en ondersteunt.
   
  Onderzocht zijn het effect op de gereden snelheid, op de verkeersveiligheidsgevoelens van de omwonenden en op hun motivatie om 30 km/uur of langzamer te rijden. De buurtacties varieerden van remwegdemonstraties, lasergunmetingen met bewoners en kleine infrastructurele aanpassingen tot verkeersborden gemaakt door/met kinderen uit de buurt of plaatselijke kunstenaars.

  Op elke locatie werd voorafgaand aan de buurtactie, kort na de buurtactie en een half jaar na de buurtactie
  de subjectieve veiligheid, de motivatie om 30 km/uur te rijden en de gereden snelheid gemeten. 

  Hoewel er in twee buurten iets langzamer werd gereden na een buurtactie, is de conclusie van dit onderzoek dat er geen statistisch significant effect is van de buurtacties op gereden snelheden, noch op verkeersveiligheidsgevoelens of de motivatie om niet harder dan 30 km/ uur te rijden.
   
  De SWOV nuanceert de resultaten wel enigszins door op te merken dat de de keuze van (en het beperkte aantal van) de testlocaties en de niet geheel complete metingen de eindconclusie kan hebben beïnvloed. 
   
  Het project heeft wel waardevolle kennis opgeleverd over hoe je dit soort acties opzet en evalueert, tekent CROW hier nog bij aan. Een handreiking hiervoor is in het hoofdrapport opgenomen. Ook de enquête met vragen over ervaren verkeersveiligheid is breder toepasbaar en als bijlage beschikbaar. 

Relevantie

Scroll naar boven