Platform Veilig fietsen

Bikescout zorgt voor minder bijna-ongevallen

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:16-09-2020
Knipperende leds in het wegdek die automobilisten waarschuwen voor naderende fietsers zorgen voor aanzienlijk minder bijna-ongevallen. Maar automobilisten zijn soms wel geneigd het fietspad wat sneller over te steken.

 • bikesccout.jpgHet Bikescout-systeem van Heymans detecteert en volgt weggebruikers met radar op het fietspad middels een radarsysteem. Op basis van positie en snelheid wordt bepaald hoe lang het duurt voordat een fietser of andere weggebruiker op het fietspad de fietsoversteekplaats bereikt. Even voor die tijd beginnen de leds in het wegdek te knipperen, zodat een automobilist weet dat er iets aankomt.

  Het systeem is al op een aantal plaatsen in bedrijf, onder meer in Eindhoven, Tilburg en Veenendaal.
  En in het Westland liggen de installaties op twee locaties sinds 2018. Op één ervan - de fietsoversteek bij de kruising Middel Broekweg / Zwethlaan – is door Heymans onderzocht wat het effect is op de verkeersveiligheid.

  De Middel Broekweg is een enkelbaans tweerichtingsweg met aparte opstelstrook voor links afslaand
  verkeer naar de Zwethlaan. De Zwethlaan is een ontsluitingsweg naar de bedrijven gevestigd aan deze
  weg, met name tuinbouwbedrijven. In en uit de Zwethlaan rijdt daardoor relatief veel vrachtverkeer.
  Voor beide wegen geldt op deze locatie een maximumsnelheid van 60 km/uur.

  Voor het onderzoek zijn voor- en na het aanbrengen van de Bikescout beeldopnames van de kruising gemaakt en geanalyseerd. Zowel voor als na de installatie zijn er geen ongelukken geobserveerd. Dus daar kunnen geen conclusies uit worden getrokken.

  Na installatie van Bikescout is wél een reductie waargenomen in het aantal bijna-ongelukken. Zowel in absolute
  aantallen (44% minder) als relatief naar verkeersdrukte (28% minder). Vooral in de spitsuren op werkdagen is er sprake van een afname (38% minder). De grootste reductie in bijna-ongelukken is waargenomen onder links afslaande automobilisten.

  Voor fietsers is het effect het grootst in de ‘onverwachte’ richting, dat wil zeggen waar de fietsers van rechts komen op dit tweerichtingenfietspad. Door Bikescout lijken automobilisten beter gewaarschuwd te worden voor deze fietsers.
   
  Uit de data analyse blijkt ook dat de gemiddelde snelheden waarmee afslaande automobilisten de kruising nemen significant hoger zijn na installatie van Bikescout. Een mogelijke verklaring is volgens de onderzoekers van Heymans dat automobilisten zich comfortabeler voelen doordat Bikescout hen ondersteunt bij het oversteken van het fietspad. Wat het effect van dit gedrag is op de verkeersveiligheid, is niet bekend.


   

Relevantie

Scroll naar boven