Platform Veilig fietsen

België trekt regels voor e-fiets en e-step gelijk

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:19-06-2022
Vanaf 1 juli zijn in België nieuwe regels van kracht voor de e-step. Er geldt onder meer een minimumleeftijd van 16 jaar.

  • Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners met snelheden tot 25 km/uur tussen het gemotoriseerde verkeer rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters en in speelstraten mag ook wie jonger is dan 16 met een e-step rijden. Ook in voetgangerszones mogen jongeren rijden als een verkeersbord dat toelaat, maar dan moet het stapvoets.

    Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent het dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden, maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

    Binnen deelmobiliteit zijn e-steps erg populair in België, maar zomaar kris-kras achterlaten op de openbare weg wil men voorkomen. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke zones en borden blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

    Voorzichtigheid blijft echter geboden, waarschuwt de minister van Mobiliteit. Volgens de recentste cijfers van de Federale Politie werden in 2021 in Vlaanderen 533 letselongevallen met e-steps geregistreerd, of meer dan 10 per week. Daarbij vielen 3 doden, 30 zwaargewonden en 421 lichtgewonden. In de leeftijdsgroep jonger dan 16 jaar ging het om 5 zwaargewonden en 65 lichtgewonden. Het aantal ongevallen en slachtoffers gaat bovendien in scherp stijgende lijn: in 2020 telde men slechts 206 letselongevallen met één dodelijk slachtoffer, 16 zwaargewonden en 164 lichtgewonden tot gevolg.

Relevantie

Scroll naar boven