Platform Veilig fietsen

Amsterdam op 8 december grotendeels naar 30 km/h

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:06-11-2023
In Amsterdam gaat op vrijdag 8 december de maximumsnelheid op tachtig procent van de wegen naar 30 km/h. De stad hoopt hiermee het aantal verkeersslachtoffers en het verkeerslawaai aanzienlijk terug te dringen en het gevoel van onveiligheid bij fietsers te verminderen.

 • Tweederde van de Amsterdammers is voor deze maatregel, zo vertelt wethouder Melanie van der Horst in een artikel in VVN Magazine. De belangrijkste aanleiding is het terugdringen van een aantal verkeersongevallen. Brussel, Edinburgh en Parijs voerden deze maatregel al eerder in en daar ging het aantal verkeersslachtoffers met twintig tot dertig procent omlaag. In Amsterdam verwacht men een vergelijkbare reductie. Bij 30 km/h is de remweg de helft van die bij 50 km/h en het risico op een fataal ongeval is tachtig procent kleiner.

  Fietsers 
  Naast de vermindering van het aantal ongevallen verwacht Amsterdam ook een aanzienlijke reductie in het verkeerslawaai en een grotere toegankelijkheid van het stratennetwerk voor fietsers.  “Mensen voelen zich nu onveilig in het verkeer, zoals schoolgaande kinderen en zelfs vijftigers die al niet meer op de fiets durven”, aldus Melanie van der Horst. “Dat vind ik heftig, want het is een grote beperking van je vrijheid. Naast minder ongelukken, is het onze missie dat meer mensen aan het verkeer durven deelnemen.”
   
  Uitvoering
  Begin oktober is de gemeente Amsterdam al begonnen met het plaatsen van circa 4400 borden met de nieuwe maximumsnelheid. Hier zit tijdelijk een sticker op met de tekst ‘8 december hier 30 km/h’. In de nacht van 7 op 8 december worden deze stickers verwijderd en is de nieuwe maximumsnelheid van kracht.
  Op de wegen die 50 km/h blijven brengt de gemeente alvast een dubbele belijning aan en waar het openbaar vervoer wél met 50 km/h mag blijven rijden komt een fysieke afscheiding tussen de ov-baan en de rijbaan.
  De verkeersregelinstallaties op circa 170 kruispunten zullen worden aangepast vanwege de langere ontruimingstijd van het kruispunt door de lagere snelheid.
  Half november start de campagne ’30 doen we voor elkaar’ om iedereen op tijd te informeren over de nieuwe maatregel.


  Figuur: Aanpassing maximumsnelheid Amsterdam: blauw gaat naar 30 km/h, rood blijft 50 km/h (bron: amsterdam.nl/30km)
   
  Aanpassing straatbeeld  
  Omdat een passend straatbeeld belangrijk is voor de geloofwaardigheid van de snelheidslimiet zal Amsterdam de komende jaren nog aanpassingen gaan doen. Na het ingaan van de nieuwe limiet wordt de belijning op de 30-wegen versoberd en op brede rijbanen brengt de gemeente een overrijdbare middenstrook aan die de rijbaan visueel smaller maakt.
  Het onderscheid tussen 30 en 50 km per uur is gemaakt op basis van de ‘stedelijkheid’ van de omgeving. In een niet-stedelijke omgeving – met weinig directe functies aan de weg, een grote afstand van de weg tot de bebouwing, een lage dichtheid en/of geen langzaam verkeer dat van de weg gebruik kan maken – blijft de snelheid 50 km/h.

  In de aanloop naar de aanpassing werkte Amsterdam samen met Veilig Verkeer Nederland dat advies en tools beschikbaar heeft voor gemeenten die hun maximumsnelheid willen aanpassen van 50 naar 30.
   
  Bronnen: Het Parool, Veilig Verkeer Nederland, Gemeente Amsterdam.  
   

Relevantie

Scroll naar boven