Platform Veilig fietsen

Ambulancedata bieden Amsterdam meer inzicht in fietsongevallen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-10-2023
De gemeente Amsterdam krijgt vanaf medio december inzicht in gegevens over verkeersongevallen van de Regionale Ambulancevoorziening. Deze gegevens vormen een aanvulling op ongevalsgegevens van de politie, waarin veel ongevallen met fietsers ontbreken omdat daar vaak geen politie bij komt. Voor een zo compleet mogelijk beeld probeert de gemeente ook nog gegevens te krijgen van de Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in de regio.

  • Met het inzicht in de ongevalslocaties waar een ambulance bij gekomen is hoopt de gemeente Amsterdam meer locaties in beeld te krijgen waar aanpassingen nodig zijn. Uit de geanonimiseerde data volgt ook welke voertuigen betrokken zijn bij een ongeval, en wat de leeftijdscategorie is van de slachtoffers. Ongevallen met e-bikes worden als een aparte categorie geregistreerd.
     
    Voor dit initiatief werkt de gemeente Amsterdam samen met VeiligheidNL dat ambulancedata eerder voor de provincies Utrecht en Friesland beschikbaar maakte via een dashboard. In Utrecht bleek het aantal verkeersslachtoffers op basis van de gecombineerde data van politie en ambulances destijds drie keer zo hoog als op basis van alleen politiedata.
     

Relevantie

Scroll naar boven