Zwolle legt fietsrotonde aan

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:18-07-2012

Zwolle legt als eerste gemeente in Nederland een fietsrotonde aan in een fietsstraat. Die moet een oplossing bieden voor de kruising met een druk bereden invalsweg.


De fietsrotonde was één van de ontwerpen die aan de orde kwamen tijdens het eerste Ontwerperscafé van het Fietsberaad dit voorjaar. Net ten oosten van de Zwolse binnenstad kruist een hoofdfietsroute een invalsweg voor autoverkeer. De Vondelkade is al ingericht als fietsstraat, herinrichting van de Philosofenallee staat op de rol. De Wipstrikkerallee , een drukke gebiedsontsluitingsweg (13.000 mvt/etm), kruist de fietsstaat. De oplossing is gevonden in een fietsrotonde, waarbij de middenberm voor het autoverkeer wordt gehandhaafd. De fietsers kunnen de gehele rotonde gebruiken; het autoverkeer kan alleen rechtdoor of rechtsaf.
Om de juiste oplossing te vinden zijn gebruikers en deskundigen bij elkaar gebracht. Met diverse belangengroepen en landelijke experts waaronder die van het CROW is zelfs een proefopstelling op het terrein van de IJsselhallen gemaakt om te kijken naar de maatvoering en de uitzichthoeken.
Voor de stad Zwolle, maar ook voor andere steden in Nederland is het monitoren van deze nieuwe kruispuntvorm van belang. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de rotonde die gebruikt kan worden bij de toepassing van fietsrotondes op andere locaties in Zwolle en in andere steden. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en na de realisatie vindt gedurende een jaar op verschillende momenten verkeersonderzoek plaats.

Relevantie

Scroll naar boven