Zwolle pakt door met de fietsstraat

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:30-07-2012

De gemeente Zwolle is de eerste gemeente in Nederland die een ‘fietsstratenplan&' voor de hele stad heeft opgesteld, om zo tot een meer structurele toepassing van fietsstraten te komen. Inmiddels zijn er vier fietsstraten gerealiseerd: Vondelkade, Groot Wezenland, Spoolderbergweg en Zwarteweg. Daar komen binnenkort de Philosofenallee en de Van Karnebeekstraat
bij.


In het fietsstratenplan uit 2005 werd een aantal trajecten geselecteerd die in aanmerking kwamen om te worden omgebouwd tot fietsstraat. Als randvoorwaarde hanteert Zwolle een lage auto-intensiteit (maximaal 2000-2500 motorvoertuigen per etmaal) en het ontbreken van bussen en vrachtverkeer op de route. Aan andere kant moet er sprake zijn van hoge fietsintensiteiten.
Dat laatste geldt zeker voor de Van Karnebeekstraat die nu aan de beurt is. Dagelijks maken ruim 11.000 fietsers gebruik van de route en het is daarmee de drukste fietsverbinding in de stad. De rijbaan krijgt een rode asfaltbaan met aan weerszijden een klinkerstrook van circa 70 centimeter. Het kruispunt bij de Van Karnebeektunnel wordt vereenvoudigd. De doorsteekjes en obstakels worden verwijderd waardoor het kruispunt vereenvoudigd en overzichtelijker wordt. En bij het verkeerslicht bij de Burgemeester van Roijensingel wordt meer ruimte voor de fietser gemaakt. Er komt een groter fietsopstelvak en meer ruimte voor rechtsafslaande fietsers zodat zij gemakkelijker de wachtrij voor het verkeerslicht kunnen passeren. De instellingen van de verkeerslichten zijn aangepast. Na het wegrijden van de fietsers krijgen de automobilisten langer groen licht om weg te rijden. Langs de rijbaan komen alleen nog parkeervakken evenwijdig aan de straat. Parkeervakken die haaks op de rijbaan staan, worden gewijzigd zodat ze eveneens evenwijdig aan de straat komen te liggen. Om de aantrekkelijkheid van de straat te vergroten wordt meer groen aangelegd. Om de voetganger zoveel mogelijk vrije doorgang te geven op het trottoir wordt er met vakken aangegeven waar de fiets geparkeerd moet worden. Verder zijn trottoirs verbreed zodat het voetpad ook voor wandelwagens en minder validen ruimte biedt. Als extra service voor de fietsers wordt een openbare fietspomp geplaatst.
Elders in de stad wordt de Philosofenallee heringericht tot fietsstraat. Daar valt vooral de nieuwe fietsrotonde op, die in Fietsverkeer nr. 30 al even aan de orde kwam en waarover we al eerder berichtten.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Zwolle pakt door met de fietsstraat

Scroll naar boven