Oproep fietsrotondes

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Datum:09-04-2022
CROW-Fietsberaad is op zoek naar gemeenten met ervaring op het gebied van fietsrotondes en gemeenten die voornemen een fietsrotonde aan te leggen.

 • Aanleiding
  Op verschillende plekken in Nederland zijn de afgelopen jaren zogeheten ‘fietsrotondes’ aangelegd, waarbij een hoofdfietsroute een belangrijke lokale autoroute kruist. Op een fietsrotonde heeft de fietser prioriteit ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer. Verschillen in de vormgeving en het ontbreken van eenduidigheid kan ertoe leiden dat de situatie niet goed wordt begrepen door de verschillende verkeersdeelnemers en de kans op een verkeersonveilige situatie verhogen.
   
  CROW-Fietsberaad is begin dit jaar een project gestart om voor de fietsrotonde een ontwerprichtlijn te ontwikkelen. Deze ontwerprichtlijn moet als hulpmiddel fungeren voor nieuwe toepassingen van fietsrotondes en zorgt voor eenduidigheid. CROW-Fietsberaad heeft adviesbureau Arup gevraagd deze ontwerprichtlijn, samen met het werkveld, op te stellen.
   
  Bouwstenen
  Het project heeft als uitkomst een breed gedragen ontwerprichtlijn voor fietsrotondes, waarbij de (juiste) locatie van de fietsrotonde in het netwerk voor fiets- en gemotoriseerd verkeer en de inrichting van de voorziening wordt meegenomen. De ontwerprichtlijn dient antwoord te geven op de volgende vragen:
  • Op welke plek in het netwerk voor fietsen en voor het gemotoriseerde verkeer is een fietsrotonde een geschikte kruispuntvorm?
  • Wat zijn de gevolgen van een fietsrotonde voor de verkeersstromen in het netwerk?
  • Aan welke maten moet een fietsrotonde voldoen en wanneer is sprake van een veilig ingerichte, herkenbare fietsrotonde?
  • Wat is de juiste aankleding (bebakening, markering, vormgeving van het middeneiland) van een fietsrotonde?
  Oproep
  Heeft jouw gemeenten ervaring op het gebied van fietsrotondes (bijvoorbeeld verkeerskundigen, beleidsmedewerkers of wegontwerpers) of is de gemeente voornemens een fietsrotonde aan te leggen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar Stan Wolters (stan.wolters@crow.nl) en/of Hillie Talens (hillie.talens@crow.nl).
   
  Concreet zijn we op zoek naar achtergrondinformatie, eventuele verkeersonderzoeken en evaluaties over de verkeerssituatie waar een fietsrotonde is aangelegd of waar de gemeente dit voornemens is te doen. Mocht een advies- of ingenieursbureau hebben geholpen met de voorbereiding, aanleg of evaluatie van de fietsrotonde in uw gemeente dan komen wij daar ook graag mee in contact.
   

Relevantie

Scroll naar boven