Virtueel fietspad

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:02-02-2009
Voorlopig is het alleen nog maar een idee van een Amerikaans innovatiebureau: een virtueel fietspad opgebouwd met laserlicht. En waarschijnlijk komt het er nooit van. Maar het brengt wel de kwetsbare positie van fietsers in de VS nadrukkelijk naar voren.

Het lasersysteem projecteert een fietsstrook over het bestaande wegoppervlak. Dat biedt fietser in de donkere uren meer zekerheid, zo verwachten de ontwerpers. Daarmee aangevend dat de oplossing alleen in nachtelijke uren kan werken. Het is niet de fietser die zich aan het fietspad aanpast, maar het fietspad past zich aan de fietser aan, zo stellen Alex Tee and Evan Gant van het bureau Altitude. Hoe het systeem precies moet werken, wordt niet geheel duidelijk. Maar kennelijk is het idee dat het fietspad al rijdende geprojecteerd wordt onder het zadel vandaan waardoor het fietspad de rijder als het ware volgt. Het idee heeft er in ieder geval een beetje aan bijgedragen dat in de VS de veiligheid van fietsers weer in de belangstelling komt te staan.
  • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

No data found
Scroll naar boven