Veel gemeente onveiliger dan gedacht

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:26-03-2012

VIA.nl heeft onderzoek verricht naar de positie van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de Nederlandse gemeenten. Volgens het bureau zijn veel Nederlandse gemeenten onveiliger dan gedacht.


  • Zo scoort 43% van de gemeenten onveilig en 60% van de gemeenten laat een stijgende trend (over de periode 2007-2009) zien in het aantal verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden). Onder verkeersslachtoffers scoren vooral fietsers en ouderen (65+) slecht.
    Op 28% van de hoofdwegen wordt te hard gereden en de gemiddelde snelheid op de 50 km/uur-wegen ligt op 55 km/uur, op 30 km/uur-wegen ligt die op 36 km/uur. Verder scoort 34% van de gemeente slecht op bereikbaarheid. Op 6% van alle hoofdwegen is zowel in de ochtendspits als in de avondspits sprake van reguliere vertragingen.
    De onderzoeksresultaten laten volgens VIA.nl zien dat veel gemeenten zeer negatief scoren op verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden daalt al jaren, maar bij de ziekenhuisgewonden gaat het fout. Het bureau hanteert daarom een methode waarbij met name de ziekenhuisgewonden worden opgehoogd op basis van de ziekenhuisregistratie (LMR, bron: SWOV). Vooral door deze ophoging springt het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers en ouderen eruit. De belangrijkste reden voor deze nieuwe vorm van rapporteren is de verslechterde ongevallenregistratie bij de politie.

    De score voor verkeersveiligheid is gebaseerd op (1) de opgehoogde aantallen verkeersslachtoffers, (2) de trendontwikkeling van de laatste jaren, (3) de gereden snelheden van het autoverkeer (TomTom data) en (4) de meldingen uit het, recent gelanceerde, Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Aangezien verkeersongevallen vaak de oorzaak zijn van extra files, is voor bereikbaarheid ook een combinatie gemaakt tussen kop-staart ongevallen en vertragingen. De resultaten zijn te bekijken via een app die onder de naam ViaStat Dashboard is te downloaden via de App Store.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Veel gemeente onveiliger dan gedacht

No data found
Scroll naar boven