Speed-pedelecrijder niet persé onveiliger op de rijbaan

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:04-12-2019
De kans op een verkeersconflict is voor een speed-pedelecrijder op het fietspad waarschijnlijk iets groter dan op de rijbaan. Dat blijkt uit een analyse van videobeelden, gemaakt vanaf een rijdende speed-pedelec.

Die opnamen werden al gemaakt in 2017. Toen hebben 29 deelnemers ieder twee à drie weken gereden op een geïnstrumenteerde speed-pedelec. De speed-pedelecs waren onder andere uitgerust met een naar voren gerichte camera en een naar achteren gerichte camera, die continu opnamen maakten tijdens de dagelijkse ritten. In dat onderzoek is met name nagegaan waar de deelnemers reden (fietspad of rijbaan) en hoe snel ze reden.

Recent heeft de SWOV de beelden opnieuw bekeken om te analyseren in hoeverre speed-pedelecrijders betrokken zijn bij verkeersconflicten.

In totaal is 306 uur aan videomateriaal geanalyseerd. In die uren zijn 602 ritten op de speed-pedelec
afgelegd. Bij de analyse zijn 115 verkeersconflicten gevonden van in totaal 26 deelnemers. Drie van de oorspronkelijke 29 deelnemers hadden gedurende de tijd dat zij op de speed-pedelec reden geen verkeersconflicten meegemaakt. Op één na, waren alle 115 verkeersconflicten bijnabotsingen.

Gezien het kleine aantal deelnemers moeten de onderzoeksresultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden, zo benadrukt de SWOV. Dat geldt onder andere voor de constatering dat het illegaal rijden van speed-pedelecrijders op het fietspad binnen de bebouwde kom de kans op een verkeersconflict vergroot, het rijden van speed-pedelecrijders op de rijbaan binnen de bebouwde kom verlaagt de kans op een verkeersconflict.
 
Van de verkeersconflicten gebeurde 51% met andere fietsers, 28% met auto’s en 12% met voetgangers. Bij fietsers gaat het in ruim een derde van de conflicten om situaties waarbij de baan van de speed-pedelecrijder de baan van de fietser kruist. Eveneens ruim een derde van de conflicten met fietsers ontstaat wanneer de speed-pedelecrijder en de fietser in dezelfde richting rijden. Het gaat dan vrijwel altijd om situaties waarbij de speed-pedelecrijder de fietser van achteren nadert. Iets minder vaak komen conflicten voor waarbij de speed-pedelecrijder en fietser frontaal
dreigen te botsen. Conflicten met auto’s ontstaan voor het overgrote deel doordat de speed-pedelecrijder
en de auto elkaar kruisen (ruim 60% van de conflicten met auto’s). Bijna 30% van de conflicten met auto’s ontstond in situaties waarbij de speed-pedelecrijder en de auto in dezelfde richting reden.
 
De SWOV tekent hierbij nog wel aan dat het risico op een botsing iets anders is dan het risico op letsel bij een botsing. Bij een botsing met een auto zal vaak alleen de speed-pedelecrijder letsel oplopen. Door verschil in snelheid en massa kan dit ernstig letsel zijn. Het letsel op het fietspad kan ook ernstig zijn vanwege het snelheidsverschil tussen de speed-pedelec en de fiets en doordat geen van beide vervoermiddelen bescherming bieden. Hoe de balans in letselernst ligt tussen botsingen op het fietspad en op de rijbaan kon niet onderzocht worden met de onderzoeksmethode die is gebruikt.
 
[foto: Bam infra]

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Speed-pedelecrijder niet persé onveiliger op de rijbaan

Scroll naar boven