Verkeersconflicten met speed-pedelecs

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Uitgever:SWOV
 • Datum:27-11-2019
Analyse van videobeelden opgenomen tijdens ritten in het dagelijks verkeer.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In 2017 hebben 29 deelnemers ieder twee à drie weken gereden op een geïnstrumenteerde speed-pedelec. De speed-pedelecs waren onder andere uitgerust met een naar voren gerichte camera en een naar achteren gerichte camera, die continu opnamen maakten tijdens de dagelijkse ritten. Het onderzoek werd in 2017 gedaan vlak na invoering van de nieuwe wetgeving waarin de speed-pedelec beschouwd wordt als een bromfiets (i.p.v. een snorfiets) en deze binnen de bebouwde kom op de rijbaan moet rijden (i.p.v. op het fietspad). In dat onderzoek is met name nagegaan waar de deelnemers reden (fietspad of rijbaan) en hoe snel ze reden (zie SWOV-rapport R-2019-13). Ook is toen naar het remgedrag gekeken en of automobilisten zich aan de speed-pedelecs op de rijbaan ergerden. Verder is de speed-pedelecrijders gevraagd naar hun mening over de destijds nieuwe wetgeving en de persoonlijke ervaringen tijdens het experiment.
  Voor het huidige onderzoek zijn alle videobeelden en de meetwaarden uit het ‘naturalistic riding’-onderzoek uit 2017 opnieuw geanalyseerd, nu met een focus op betrokkenheid bij verkeersconflicten met medeweggebruikers. Ook is teruggegrepen op de vragenlijstresultaten van het onderzoek uit 2017 om na te gaan wat het verband is tussen de gegeven antwoorden en het waargenomen gedrag op de speed-pedelec.
  De nieuwe analyses beogen antwoord geven op de volgende twee vragen:
  1. Welke omstandigheden verhogen de kans op een conflict?
  2. Wat is het verband tussen zelfgerapporteerd gedrag en meningen over de wetswijziging enerzijds en het waargenomen gedrag anderzijds?
  Lees het hele onderzoek in de bijlage.

  Bron: SWOV

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verkeersconflicten met speed-pedelecs

Scroll naar boven