Meer ongevallen door paaltjes

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:13-06-2007

Het aantal éénzijdige fietsongevallen is aanzienlijk groter dan tot nu toe werd aangenomen. En het aantal ongevallen met paaltjes neemt toe. Gemeentelijke wegbeheerders hebben daar echter weinig zicht op.


AVV deed onderzoek naar letselongevallen van voetgangers en voetgangers en vond opvallende verschillen tussen de gewone verkeersongevallenregistratie (BRON) en het Letsel Informatie Systeem (LIS) van de Stichting Consument en Veiligheid. Zo bedraagt het aantal fietsslachtoffers tussen 2000-2004 volgens BRON 8876, en volgens LIS 67000.
Onderzoeker Rob Methorst van AVV constateert dat dit onder meer komt omdat éénzijdige ongevallen van fietsers in BRON (zeer) slecht worden geregistreerd en van voetgangers in het geheel niet. En dat leidt ertoe dat uit de ongevallenregistratie BRON blijkt dat oversteekongevallen dominant zijn, terwijl uit LIS blijkt dat éénzijdige ongevallen aanzienlijk vaker voorkomen.
Gemeenten, provincies en kaderwetgebieden kunnen zo door BRON makkelijk op het verkeerde been worden gezet. Omdat LIS geen ongevallocatie registreert, zijn die cijfers op lokaal niveau echter niet bruikbaar.
Methorst noemt het aantal éénzijdige fietsongevallen ‘gigantisch’: 3 x zoveel als tweezijdige ongevallen. En hij constateert dat ongevallen met obstakels (paaltjes) toenemen.
Het gaat bij de eenzijdige ongevallen om zeer grote aantallen slachtoffers, totaal 40% van de in LIS opgenomen slachtoffers.

Relevantie

Scroll naar boven