Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Ing. C.C. Schoon & A. Blokpoel
 • Uitgever:SWOV
 • Datum:03-07-2000

SWOV-rapport over een ongevallenanalyse gebaseerd op een enquête onder fietsslachtoffers.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Onder ‘enkelvoudige fietsongevallen’ worden die fietsongevallen verstaan waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken zijn geweest. Ze zijn te onderscheiden in twee groepen: de eenzijdige ongevallen (vallen, voet tussen de spaken e.d.) en aanrijdingen met objecten en dieren. Over enkelvoudige fietsongevallen is nog niet veel bekend. Uit de nationale ongevallenstatistiek is geen goed beeld te verkrijgen vanwege een forse onderregistratie van dit type ongeval.
  Om zicht te krijgen op de aard en omvang van deze enkelvoudige fietsongevallen zijn gegevens van een schriftelijke enquête onder fietsslachtoffers nader geanalyseerd. Deze gegevens zijn afkomstig van een onderzoek dat de SWOV samen met Consument en Veiligheid in 1995 heeft verricht. De betreffende fietsslachtoffers waren na een ongeval naar een Spoedeisende-hulpafdeling van een ziekenhuis gebracht voor behandeling of voor opname.
  Het enquêtemateriaal bevat gegevens van ruim 1600 fietsongevallen met als kenmerken dat het ongeval op de openbare weg heeft plaatsgevonden en dat fietsend aan het verkeer werd deelgenomen (dus geen op- en afstapongevallen). Deze ongevallen zijn als volgt verdeeld over drie verschillende typen fietsongevallen:
  1. eenzijdig fietsongeval 47%
  2. aanrijding met objecten, geparkeerde auto’s en dieren 12%
  3. aanrijding met andere verkeersdeelnemers 40%
  Enkelvoudige fietsongevallen maken met ongeveer 60% dus een belangrijk  deel uit van het totale aantal fietsongevallen.
  De eenzijdige fietsongevallen hebben de volgende gebeurtenissen of omstandigheden als ongevalstoedracht:
  - stunten met de fiets 27%
  - voet tussen de spaken 18%
  - mankement aan de fiets 13%
  - slecht wegdek 8%
  - vallen vanwege een bocht 7%
  - bagage 6%
  Daarnaast speelde gladheid van het wegdek (sneeuw, ijs, modder en bladeren) vaak óók een rol in de toedracht tot een eenzijdig fietsongeval.

  Fietsongevallen met objecten, geparkeerde auto’s en dieren zijn als volgt verdeeld:
  - stoeprand 36%
  - paaltjes 18%
  - geparkeerde auto’s 11%
  - bomen/palen 10%
  - dieren 9%
  - overige obstakels/voorwerpen 16%
  De gevonden verdeling van fietsongevallen over de drie ongevalstypen is gelegd naast de verdeling zoals die bekend is uit het PORS-/VIPORSbestand (bestanden met privé-ongevallen geregistreerd door Consument en 4 SWOV-rapport R-2000-20 Veiligheid). Het verschil bleek relatief gering en wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat met de enquêteformulieren de ongevalstoedracht beter te achterhalen was.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen

Scroll naar boven