Gemeente Amsterdam speelt in op groeiend aantal fietsers

 • Soort:Nieuws Fietsberaad
 • Datum:01-11-2012

Amsterdam gaat tot en met 2016 € 57 miljoen investeren in maatregelen voor fietsers. De gemeente zal tot 2020 38.000 extra parkeerplekken en op de gevaarlijkste wegen minstens 15 kilometer rode fietsstroken aanleggen.


 • Het fietsgebruik in Amsterdam is de afgelopen twintig jaar gegroeid met meer dan 40% van 340.000 naar 490.000 dagelijkse fietsritten in 2012. De groei zet door. Zo zal het aantal fietsritten van en naar treinstations in 2020 naar verwachting met 25% stijgen. Dagelijks leggen Amsterdammers nu al zo'n 2 miljoen kilometer af op de fiets. Op de drukste routes passeren tijdens de avondspits tussen 16.00 en 18.00 uur meer dan 1.500 fietsers tot zelfs 3.500 op bijvoorbeeld de Weteringschans. De fietsstroken en fietspaden in de binnenstad zijn te smal om deze enorme stroom fietsers veilig te kunnen verwerken. Er ontstaan opstoppingen op drukke punten. Een derde van de ongevallen met fietsers gebeurt op één van deze drukke routes (15% van het totale fietsnetwerk).
  Het investeren in voorzieningen is achtergebleven bij deze groei met als gevolg uitpuilende fietsenrekken en op de hoofdroutes in het centrum te smalle fietspaden, aldus de gemeente. Daarnaast is 56% van de ernstige verkeersslachtoffers een fietser tegenover 48% in 2000.

  Het fietsnetwerk is in Amsterdam grotendeels op orde, aldus de nota, alleen in de binnenstad is vaak te weinig ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Daarom wordt op de plekken waar de grootste knelpunten zijn in totaal 15 kilometer rood asfalt aangebracht. Ook gaat de gemeente werken met zogenoemde Plusnetten. Het Plusnet Fiets is een grofmazig netwerk bestaande uit ruime, comfortabele, veilige en snelle routes in de binnenstad. Fietsers krijgen hier prioriteit. De fietsroutes die gaan behoren tot het Plusnet Fiets moeten niet alleen voldoen aan alle eisen die hieraan vanuit Duurzaam Veilig worden gesteld; de fietspaden moeten ook qua breedte zijn afgestemd op het aantal fietsers dat er gebruik van maakt. Op kruisingen krijgt de fiets zoveel mogelijk voorrang en wachttijdvoorspellers verhogen het comfort voor de wachtende fietser. 

  Voor de periode tot 2020 investeert de gemeente samen met partijen als Prorail en de Stadsregio Amsterdam bijna € 120 miljoen om de belangrijkste knelpunten op het gebied van fietsparkeren en het fietsnetwerk op te lossen. Daarvan is € 90 miljoen bestemd voor het realiseren van de 38.000 fietsparkeerplaatsen. Tot 2040 is in totaal circa € 200 miljoen nodig, waarvan € 170 miljoen voor fietsparkeren. Het toegenomen fietsgebruik bespaart de stad jaarlijks € 20 miljoen in het openbaar vervoer en € 20 miljoen aan infrastructuur voor autoverkeer. Vergeleken met de andere vervoersvormen levert investeren in de fiets het meeste effect per euro op, zo rekent de gemeente voor.

  Onderdeel van de plannen is ook om het aantal Fietspunten uit te breiden. Dit fietsparkeerconcept bestaat al bij station Zuid. In de inpandige stallingen van station Zuid kunnen fietsers de eerste dag gratis stallen, vanaf de tweede dag betalen fietsers 50 cent per dag. 74% van de fietsers stalt korter dan 24 uur. Met de NS wordt in 2013 overlegd om de nu veelal lege inpandige stalling bij het Amstelstation om te vormen tot Fietspunt. Vanaf 2016 wil de gemeente het Fietspunt-concept uitbreiden naar nieuw te bouwen inpandige stallingen bij het Centraal Station.

  Verder wil men de bestaande fietsparkeercapaciteit in de openbare ruimte beter benutten door het instellen van een maximum parkeerduur van 7 of 14 dagen in drukke gebieden, parkeerverboden en handhaving. 

 • We werken aan een nieuwe reactiemodule. Het plaatsen van reacties is daardoor tijdelijk uitgeschakeld.

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Gemeente Amsterdam speelt in op groeiend aantal fietsers

No data found
Scroll naar boven