Waren de voorstellen ook maar zo leuk en over de ruimtelijke inrichting met meer schaalvergroting

Waren de voorstellen ook maar zo leuk en over de ruimtelijke inrichting met meer schaalvergroting gaat deze nota niet.     Het voorgestelde plusnet is een verschraling van het hoofdnet, dat nu geduid wordt als aanvoerroute voor het plusnet. Voor auto en OV moet het plusnet snel en betrouwbaar zijn. Bij de fiets ontbreekt die eis, alleen iets vaags als "beperkte wachttijd bij verkeerslichten" De bewering "fietsers krijgen hier prioriteit"
Terug naar 'Gemeente Amsterdam speelt in op groeiend aantal fietsers'
Submenu openen

Waren de voorstellen ook maar zo leuk en over de ruimtelijke inrichting met meer schaalvergroting

No data found
Scroll naar boven