Geactualiseerde aanbevelingen voor afsluitpalen op fietspaden 2022

 • Soort:Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Auteur:Stan Wolters & Mark van Gurp (CROW-Fietsberaad)
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:22-08-2022
Deze notitie bevat de aanbevelingen voor een veilige vormgeving van het toepassen van afsluitpalen op fietspaden die in 2022 geactualiseerd zijn. De notitie biedt daarbij een keuzeschema die wegbeheerders helpt bij afwegingen over de plaatsing van palen op fietspaden.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In december 2014 publiceerde CROW-Fietsberaad de tweede versie van het keuzeschema 'Sanering palen op fietspaden', dat een tweeledig doel had.
  Ten eerste het saneren van zoveel mogelijk paaltjes op de Nederlandse fietspaden. Uitgangspunt hierbij is dat alleen een (afsluit)paal wordt geplaatst als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn en als het probleem dat moet worden opgelost, zwaarder weegt dan de nadelen van de (afsluit)paal.
  Ten tweede willen we bevorderen dat locaties met palen die echt noodzakelijk zijn, ook zo veilig mogelijk worden vormgegeven. 

  In de praktijk blijkt echter nog altijd dat er veel onnodige palen staan en dat de palen die er staan, zelden voldoen aan de richtlijnen. Met deze notitie willen we enerzijds opnieuw aandacht vragen voor het saneren van zoveel mogelijk palen op de Nederlandse fietspaden en anderzijds willen we bereiken dat locaties met palen die echt noodzakelijk zijn zo veilig mogelijk worden vormgegeven. De aanbevelingen welke zijn gebaseerd op een uitgebreid praktijkonderzoek ‘Evaluatie aanbevelingen voor palen op fietspaden’ uit 2014, zijn in deze notitie verder aangescherpt.
   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Geactualiseerde aanbevelingen voor afsluitpalen op fietspaden 2022

Scroll naar boven