Fietsvriendelijke verkeersregeling - evaluatie onderzoek

 • Soort:Onderzoeksrapport
 • Auteur:H.J. Harms
 • Uitgever:Provincie Noord-Brabant
 • Datum:18-03-2008

Het doel van de fietsvriendelijke verkeerslichten is om de hinder voor het fietsverkeer als gevolg van de wachttijden bij oversteken met verkeerslichten te verminderen. En daarmee het aantal roodlichtnegaties te verkleinen, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.


 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • Conclusies en aanbevelingen

  Conclusies evaluatie onderzoek

  Uit de evaluatie van de verkeerskundige aspecten is gebleken dat de wachttijden voor de fietsers sterk zijn gedaald, maar dat dit geen merkbare nadelige effecten heeft opgeleverd voor het gemotoriseerde verkeer. De extra realisatiemogelijkheden voor de fietsers hebben niet geleid tot een duidelijk aantoonbare toename van de cyclustijden en wachttijden voor het gemotoriseerde verkeer.

  De regeling wordt door de fietsers goed gewaardeerd. De fietsers stellen de regeling zeer op prijs, maar ze geven wel aan dat er rekening gehouden met de wachttijden van het gemotoriseerde verkeer. De geënquêteerden gaven aan dat ze gemerkt hebben dat hun wachttijd is verkort en ze vaker groen krijgen. Regen wordt door het merendeel van de respondenten gezien als de vervelendste weersomstandigheid en een goede reden om extra groen te geven.

  Parameters voor aansturing regeling Uit het belevingsonderzoek is gebleken dat regen de belangrijkste storingsfactor is voor fietsers. Kou wordt door bijna geen van de respondenten als interessante parameter voor de regeling beschouwd. Het aantal keer groen afhankelijk van de drukte van het overige verkeer wordt wel als wenselijk opgemerkt.

  Het advies is om bij opschaling uit te gaan van een regeling die het aantal realisaties voor de fietsers afhankelijk stelt van regen en van de drukte van het gemotoriseerde verkeer.

  Aandachtspunten

  De effectiviteit van de fietsvriendelijke regeling is sterk afhankelijk van de intensiteiten fietsers en de belasting van het kruispunt door het overige verkeer. Verwacht wordt
  dat indien de belasting van het kruispunt te hoog wordt de wachttijden voor het overige verkeer sterk zullen stijgen. Waar de grens ligt waarbij de wachttijden van het overige verkeer niet meer opwegen tegen de voordelen voor de fietsers, is niet uit het onderzoek naar voren gekomen. Daarvoor zullen de effecten van de regeling moeten
  worden doorgerekend op meerdere locaties met verschillende belastingsgraden. Het onderzoek hiernaar kan uitgevoerd worden op basis van praktijkproeven of door middel van een simulatiestudie.

  Wenselijkheid tot uitbreiding

  Uit de evaluatie is gebleken dat de fietsvriendelijke verkeersregeling als zeer positief wordt ervaren door de fietsende gebruikers van het kruispunt. De verkeerskundige analyse laat daarnaast zien dat de extra realisaties voor de fietsers geen storende effecten opleveren voor het gemotoriseerde verkeer. Ook op verkeersveiligheidsgebied is de evaluatie positief. Ondanks dat een groot deel van de respondenten aangeeft nooit door rood te rijden, is er ook een deel dat aangeeft minder snel door rood te fietsen nu ze weten dat ze vaker groen krijgen. Dit blijkt ook uit de verkeerskundige analyse, het aantal roodlichtnegaties is namelijk met de helft gedaald.

  Aanbeveling is om vanwege de goede resultaten in Grave, de mogelijkheden te onderzoeken om de fietsvriendelijke verkeersregeling toe te passen op andere locaties in Brabant. Op welke locaties de regeling uiteindelijk geplaatst kan worden is sterk afhankelijk van de lokale omstandigheden en de plaats in het netwerk.

   

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Fietsvriendelijke verkeersregeling - evaluatie onderzoek

No data found
Scroll naar boven