Fietsstroken in beeld

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-01-2015

Op enkele tientallen locaties in ons land zijn metingen verricht naar het gedrag van fietsers en automobilisten op en nabij fiets- en kantstroken. Dit voorjaar wordt het onderzoek voorgezet met nieuwe metingen, waarvoor wegebeheerders nog locaties kunnen aanmelden.


Doel van het onderzoek is om meer eenheid te brengen in de toepassing en uitvoeringsvorm van fiets- en kantstroken.

Op dit moment zijn er aanzienlijke verschillen per locatie en per wegbeheerder. En weggebruikers zien mede daardoor het verschil niet tussen bijvoorbeeld een kantstrook en een fietsstrook en weten dus niet welk gedrag er van ze verwacht wordt. Ook de redenen om fiets- en kantstroken toe te passen lopen uiteen. Soms gaat het vooral om het visueel versmallen van de weg om de snelheid te drukken, soms staat vooral de veiligheid van de fietser voorop.

In 2013 publiceerde het Fietsberaad al een discussienota met een aantal aanbevelingen. Daarin wordt de uitvoeringsvorm van de strook gekoppeld aan het type weg, de beschikbare/benodigde rijbaanbreedte en de verkeersintensiteit. Om de uitgangspunten in de nota in de praktijk te toetsen, is een serie metingen gestart op locatie.

Bij het onderzoek zijn zowel goede als slechte voorbeelden doorgelicht aan de hand van video-observaties, snelheidsmetingen en enquêtes onder fietsers. Er is niet alleen gekeken welke afstand automobilisten aanhouden, maar bijvoorbeeld ook hoe ver fietsers van de rand fietsen, belangrijk in verband met het voorkomen van enkelvoudige fietsongevallen.

Op dit ogenblik worden de gegevens geanalyseerd. De resultaten worden later dit jaar bekend, maar duidelijk is al wel dat inderdaad sprake is van een aanzienlijk verscheidenheid aan uitvoeringsvormen. Dat is ook te zien op de kaart waar de 21 onderzochte locaties in beeld zijn gebracht aan de hand van foto’s en een korte factsheet.

Het Fietsberaad wil dit voorjaar nog een aantal locatie onder de loep nemen en roept wegbeheerders op om locaties - goede zowel als slechte voorbeelden - in te brengen. Eind januari moeten die binnen zijn. In het onderzoek ligt de nadruk op wegen van 4,5 tot 5,8 meter buiten de bebouwde kom en 5,8 tot 9,5 meter binnen de bebouwde kom.

Gemeenten kunnen zich aanmelden door een kort vragenlijstje in te vullen. (Zie daarvoor ook het artikel ‘Onderzoek naar fiets- en kantstroken van start’).

Relevantie

Scroll naar boven