Eindrapportage fietsgedrag kinderen

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:Pepijn Jansen (Labyrinth onderzoek en advies)
 • Uitgever:Tour de Force en CROW
 • Datum:13-05-2019
Hoe is het gesteld met de fietsvaardigheid en fietsbezit onder kinderen in de basisschoolleeftijd in Nederland? Is er hierbij een verschil in uitkomsten te zien tussen de ‘betere’ en de achterstandswijken? Deze vragen waren het uitgangspunt voor een onderzoek vanuit Tour de Force met medewerking van CROW en VVN onder 16 scholen in zeven gemeenten en in verschillende typen wijken.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In Nederland wordt nog steeds het meest gefietst van alle landen in de wereld. Minder bekend is dat in veel gemeenten duizenden kinderen opgroeien die niet meer als vanzelfsprekend leren fietsen en ook geen verkeersexamen meer doen op de basisschool. In Rotterdam deed bijvoorbeeld in 2018 maar 35% van de scholen mee met het verkeersexamen en in Amersfoort zelfs maar 10%. De scholen gaven aan dat de helft van de kinderen niet kon fietsen. Het is echter onduidelijk in hoeverre de situatie in Rotterdam en Amersfoort uniek zijn of dat deze ook geldt voor andere gemeenten.
   
  Het is de ervaring van experts uit het veld dat de voorbeelden van Amersfoort en Rotterdam ook gelden voor de andere grote gemeenten. Dit onderzoek brengt in beeld hoe het in verschillende steden, groot en klein, in Nederland is gesteld met de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen, en of zij op de fiets naar school gaan. Verschillende partijen die kennis hebben van het veld van wijken en wijkontwikkeling hangen de hypothese aan dat het fietsgedrag in achterstandswijken significant lager is dan in andere wijken en afneemt. Dit in combinatie met bijvoorbeeld de alarmerende berichtgeving over de gezondheidsontwikkeling in achterstandswijken (mensen in lagere sociale klassen leven beduidend ongezonder, met name door rookgedrag en te weinig beweging, zie o.a. Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2013) zorgt ervoor dat er behoefte is aan onderzoek om te kijken in hoeverre deze hypothese klopt.

  Een paar opvallende conclusies (al zijn deze vanwege het beperkte aantal scholen niet te generaliseren naar heel Nederland):
  • 33% van alle ondervraagde kinderen fietst nooit naar school
  • dit geldt voor 48% van de kinderen in achterstandswijken
  • 12% van de kinderen in achterstandswijken heeft geen fiets
  • 27% van alle ondervraagde kinderen heeft een slechte fiets
  • 46% van de kinderen in betere wijken wordt regelmatig naar school gebracht
  • 36% van de ondervraagde ouders vindt dat er geen veilige fietsroute naar school is

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eindrapportage fietsgedrag kinderen

Scroll naar boven