Kinderen van beter gesitueerde gezinnen fietsen vaker naar school

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-05-2019
In de grote steden gaan 8 van de 10 kinderen uit beter gesitueerde gezinnen met de fiets naar school. Bij gezinnen met een laag inkomen gaan 5 van de 10 kinderen met de fiets naar school.

Dat blijkt een onderzoek onder leerlingen van 19 scholen in Nederland door bureau Labyrinth in opdracht van CROW en de Tour de Force.

Aanleiding voor het onderzoek waren onder andere signalen dat het fietsgebruik cq. de fietsvaardigheid onder kinderen van gezinnen met een zogenaamde lage sociale economische status aanzienlijk lager zou liggen, vergeleken met kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen. Dat zou onder meer blijken uit het feit dat in Rotterdam in 2018 maar 35% van de scholen mee deed met het verkeersexamen en in Amersfoort zelfs maar 10%. De scholen gaven daarbij aan dat de helft van de kinderen niet kon fietsen.

Het onderzoek bevestigt dit beeld op een aantal punten. De meeste kinderen hebben een fiets, 95% van het totaal. Maar bij de lagere inkomens ligt het fietsbezit lager; in de grote steden bezit 12% geen fiets. In die groep is ook de kwaliteit van de fietsen minder: 27% vertoont de nodige gebreken (tegen 16% bij de hogere inkomens). En een gebrekkig rijwiel weerhoudt een deel van de kinderen er van met de fiets naar school te gaan, zo blijkt ook uit de cijfers.

Kinderen uit gezinnen met een lager inkomen gaan ook minder vaak met de fiets naar school. Maar daarbij speelt wel mee dat de gemiddelde afstand van huis naar school met name in de grote steden aanzienlijk lager is voor de kinderen uit die lagere inkomensgezinnen (gemiddeld 870 meter) dan bij de hogere inkomens (gemiddeld 2747 meter). Dat maakt het ook logischer dat men dan vaker kiest voor lopen, dan voor fietsen. Dat blijkt ook uit de cijfers. Van de kinderen die niet fietsen in de grote steden lopen de meeste kinderen uit lagere inkomensgezinnen meestal naar school. Bij de welgestelden is de auto dan het favoriete alternatief.

Meer in het algemeen speelt verder ook verkeersveiligheid een rol bij de keuze voor de fiets. Zo’n 30 procent geeft het - ongeacht het inkomen - als een van de redenen aan om kinderen niet op de fiets te laten gaan. En ook geldt dat kinderen voor wie er geen veilige route naar school is minder vaak op de fiets naar school gaan, zo komt uit het onderzoek naar voren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Kinderen van beter gesitueerde gezinnen fietsen vaker naar school

Scroll naar boven