Eenzijdige ongevallen met oude fietsers speerpunt voor IenM

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:27-01-2012

Het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden in het verkeer is te verklaren uit een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van&alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar.&Dat zegt minister Schultz op grond van een nadere analyse van de ongevallencijfers van 2010.


Daarnaast stijgt ook het aantal ernstig gewonden onder gemotoriseerde tweewielers. Die toename is echter kleiner dan de toename van het aantal geregistreerde brom-snorfietsen.
De minister concludeert hieruit dat men zich vooral moet richten op het voorkomen van eenzijdige fietsongevallen met specifieke aandacht voor de ouderen. 'Wel moeten de ontwikkelingen in een bredere context worden geplaatst. Ouderen gaan meer fietsen en dat is goed voor gezondheid en milieu. Ik wil de verkeersveiligheid van de fietsende senioren verbeteren maar niet ten koste van de mobiliteit van deze groep.'
De minister noemt in dit verband de Fietsberaadpublicatie 'Samen werken aan een veilige fietsomgeving' en de Fietsberaad pilots om wegbeheerders handvatten te bieden voor de aanpak van enkelvoudige fietsongevallen. Gouda en Parkstad (Limburg) richten zich hierbij op gladheidsbestrijding en Goes en Amersfoort op het weghalen van paaltjes op fietspaden.
Verder heeft Blijf Veilig Mobiel (BVM) voor lokale partners, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten producten ontwikkeld ter verbetering van de fietsveiligheid van senioren. Doel is het om specifieke risico’s voor oudere fietsers in kaart te brengen en educatieve producten voor deze doelgroep te ontwikkelen en te stimuleren. De Fietsersbond test fietsproducten voor ouderen en verspreid daar kennis over en heeft voor de minister de Fietsactiviteitenmap met daarin de fietscheck, fietsdemonstratie en routeschouw ontwikkeld.
Om aanvullende manieren voor het terugdringen van het aantal
verkeersslachtoffers te initiëren heeft de minister besloten samen met de provincie, waterschappen en gemeenten het Strategisch Plan Verkeersveiligheid te actualiseren.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Eenzijdige ongevallen met oude fietsers speerpunt voor IenM

Scroll naar boven