Een fietsstraat met subsidie

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:16-06-2022
Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een subsidieaanvragen indienen voor verkeersveiligheidsprojecten. Bijvoorbeeld om een fietsstraat aan te leggen.

Het gaat om de ‘Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche’. Het Rijk heeft daarvoor €100 mln. Beschikbaar voor provincies, gemeenten en waterschappen. Uit die subsidiepot kunnen projecten voor maximaal 50% gesubsidieerd worden.

Als het gaat om fietsprojecten, kun je onder meer denken aan het aanbrengen van markering, het weghalen van paaltjes en het wegwerken van gevaarlijke troittoirbanden.

Maar ook asfalteren en verbreden van fietspaden komen in aanmerking en zelfs het aanleggen van ongelijkvloerse kruisingen. Nieuw is dat nu ook de aanleg van een fietsstraat op een 30 km/uur weg gesubsidieerd kan worden.

Nieuw is ook dat - om een aanvraag te kunnen doen – een risicoanalyse moet worden overlegd. En ook de verdeelsleutel is aangepast. Bij de eerste tranche gold wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij deze tweede tranche is de maximale rijksbijdrage bepaald op basis van het aantal km wegen in beheer van gemeenten, provincies en waterschappen.

De SWOV gaat onderzoek doen naar de effecten van deze subsidieregeling op de verkeersveiligheid.

De aanvraag moet voor 1 oktober 2022 binnen zijn. Meer info is te vinden op een speciale website.

Relevantie

Scroll naar boven