De fiets is maatgevend voor de inrichting van de stad van toekomst

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:08-05-2019
Het College van Rijksadviseurs heeft vier stedenbouwkundige bureaus gevraagd welke ruimtelijke maatregelen er zijn te nemen om de positie van de fiets in de toekomst zeker te stellen. Daarvoor zullen ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met de vier grote steden, het ministerie van IenW, de Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Utrecht. Per stad is een bureau geselecteerd om een toekomstbeeld te schetsen van vanuit een specifieke invalshoek.

artgineering_afd600.jpg
Bureau Artgineering onderzocht in Rotterdam hoe de barrièrewerking van infrastructuur kan worden overwonnen en de verbindingen met het landschap en aangelegen stedelijke gebieden kunnen worden verbeterd. De focus van de studie ligt op de noordelijke rand van de stad, waar de barrières van het Noorderkanaal, het spoor, de A20 en de toekomstige link A13/A16 te vinden zijn en waar zich tegelijk nieuwe woningbouwlocaties   concentreren.
De ontwerpers pleiten er onder meer voor om de fietsroutes naar het centrum meerwaarde te geven door ze nadrukkelijk te koppelen met stedelijke voorzieningen.
Als case hebben ze gekeken naar mogelijkheden om de Hofbogens te activeren op het traject van de voormalige Hofstadlijn. Het advies: voeg daar stedelijke functies aan toe en tak aan bij gebouwen.

denhaag_greotemarkt600.jpg

In Den Haag bekeek MUST hoe het fietsgebruik in het centrum in goede banen is te leiden, met als specifiek doel de samenhang tussen fietsroutes en parkeren.
De ontwerpers schetsen verschillende toekomstbeelden. Ter hoogte van de drukste winkelstraat in Den Haag kan de fietsende forens bijvoorbeeld gescheiden worden van het winkelend publiek. Het maaiveld wordt volledig toegekend aan de voetganger, terwijl de doorgaande fietser gebruik gaat maken van de bestaande parkeergarage, het souterrain. Deze parkeergarage wordt ingericht als megafietsenstalling waar de doorgaande fietsroute door heen gaat.
utrecht_fietsgracht600.jpg

utrecht_fietsgracht2400.jpgBureau Maxwan bekeek in Utrecht welke ruimtelijke ingrepen routekeuze en fietsgedrag kunnen beïnvloeden. Verbetering van de fietskwaliteit kan volgens de ontwerpers niet alleen worden bereikt door verbetering van de fietsinfrastructuur, maar hangt ook samen met overige infrastructuur en inrichting van de openbare ruimte.
In deze studie is onderzocht hoe het binnenstedelijk autoverkeer- en parkeren is te reduceren en de geparkeerde fiets in drukke gebieden uit het straatbeeld te halen. Het zicht op de grachten wordt nu nog weggenomen door geparkeerde fietsers. In een toekomstbeeld verdwijnen de fietsen uit beeld en worden ondergebracht in ruimtes tegen de grachtmuren. Daarboven ontstaat dan ruimte voor een meer harmonieuze inrichting met ook meer plek voor de voetganger.
 
amsterdam_kruispunt-600.jpg

De Urbanisten gingen in Amsterdam aan de slag met het vraagstuk hoe de fietswijk van de toekomst eruit kan zien, met als casus de nieuwe stadswijk Havenstad.
Die ziet er radicaal anders uit dan de autogerichte wijken die we nu kennen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de inrichting van kruispunten. Kruispunten zijn in de autostad meestal vervelende plekken, op een efficiënte verkeersafwikkeling en veiligheid ingerichte verkeersruimtes. In ‘Fietsstad’ zijn de kruispunten juist prima plekken. Waar straten samenkomen ontstaan knooppunten van stedelijk leven. Plekken van interactie, aldus de ontwerpers. Kruispunten worden kruispleinen.
 
De komende periode zal het College van Rijksadviseurs de resultaten van deze studies in een samenvattende publicatie verwerken. Daarnaast zal een deel van het werk ook getoond worden op de Bicycle Architecture Biennale in juni in Amsterdam.

 

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

De fiets is maatgevend voor de inrichting van de stad van toekomst

Scroll naar boven