'Best practices' als opstap naar een 'Lokale aanpak veilig fietsen'

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:17-06-2013

Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.


Zo bekijkt men in Velsen bij elke infrastructurele maatregel of ook fietsmaatregelen zijn mee te nemen. In Rotterdam werkt de afdeling Verkeer & Vervoer samen met de directie Sport & Cultuur. Die organiseert het project Lekker Fit! om kinderen op de basisschool op een leuke manier alles over een gezonde leefstijl bij te brengen. En de gemeente Achtkarspelen is voor de uitvoering van de gedragsmaatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid een samenwerkingsverband met drie andere gemeenten aangegaan. Het zijn enkele van de 'Best practices' uit het rapport van IenM. Ze kwamen al even aan de orde in het pas verschenen nummer van Fietsverkeer. In totaal zijn 34 Best Practices geselecteerd. Elke Best Practice beschrijft kort de kerninformatie (kosten, initiatiefnemer, contactpersoon, enzovoort) en de belangrijkste succesfactoren. Het beschrijven van de succesfactoren geeft gemeenten de mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Slim intern organiseren en slim extern samenwerken vormen de basis. Het rapport laat zien hoe ambtenaren en bestuurders hiermee aan de slag kunnen. 

Onder het kopje Best Practices zijn de voorbeelden ook op deze site te vinden. En gemeenten kunnen hier zelf nieuwe voorbeelden aanmelden.
Minister Schulz heeft de burgemeesters van zeven gemeenten gevraagd op te gaan treden als 'ambassadeurs fietsveiligheid'. Het gaat om Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekeradeel en Delft.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

'Best practices' als opstap naar een 'Lokale aanpak veilig fietsen'

Scroll naar boven