Zoekresultaten

6480 resultaten
Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 - 2021
In 2019 hebben de partners binnen de Tour de Force hun krachten gebundeld om concrete invulling te geven aan de ambities voor ‘de fiets’ in Nederland fietsland. Met het Uitvoeringsprogramma worden de eerste stappen gezet op weg naar het realiseren van het uiteindelijke doel: meer ruimte maken voor ‘de fiets’!
Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2020 - 2021
In 2019 hebben de partners binnen de Tour de Force hun krachten gebundeld om concrete invulling te geven aan de ambities voor ‘de fiets’ in Nederland fietsland. Met het Uitvoeringsprogramma worden de eerste stappen gezet op weg naar het realiseren van het uiteindelijke doel: meer ruimte maken voor ‘de fiets’!
Ongevallen met SUVs leiden tot meer letsel bij fietsers
Euro NCAP testen leveren een beeld op dat SUV’s gemiddeld genomen even veilig zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers als een gewone gezinsauto. Maar bij ongevallen tussen een SUV en een fietser zijn verhoudingsgewijs wel meer letsels bij fietsers.
Groningen weert fiets uit centrum om voetganger meer ruimte te geven
Als onderdeel van de Corona-maatregelen sluit Groningen winkelstraten af voor fietsers en stelt parkeerverboden in om meer ruimte te scheppen voor voetgangers.
Snelheid fietsers gaat omlaag door luchtvervuiling
Als de concentratie Ozon in de lucht boven een bepaalde waarde stijgt, gaan fietsers langzamer rijden.
Hoe voorkomen we enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers?
Doe mee met de prijsvraag en maak kans op €1.250,-
Hoe voorkomen we enkelvoudige fietsongevallen onder oudere fietsers?
Doe mee met de prijsvraag en maak kans op €1.250,-
Deelfietsen kunnen ov ontlasten
Bij verschillende drukke OV-stations in Rotterdam komt extra deelvervoer. In de stallingen wordt hiervoor extra ruimte gemaakt.
Hittecamera’s gaan fietsers detecteren
Amsterdam past op 33 plaatsen de regeling van verkeerslichten aan op drukke fietskruispunten. Hittecamera’s zien of er veel fietsers aankomen.
Lopen en fietsen in beweegvriendelijke leefomgeving
VNG, Tour de Force en CROW-KpVV hebben een inspiratiedocument uitgebracht om professionals handvatten te bieden voor het bevorderen van fietsen en lopen in het kader van de Omgevingswet.
Scroll naar boven