Zoekresultaten

6166 resultaten
Deense fietsoplossingen
In Nederland kennen we fietsberaad.nl als belangrijkste informatiebron voor fietsbeleidsmakers. In Vlaanderen is dat fietsberaad.be, in Duitsland nationaler-radverkehrsplan.de. De Denen sluiten nu aan met cyclingsolutions.info.
Vijf tips voor een veilige fietsoversteek
Fietsen langs een hoofdroute voor auto’s is niet prettig. Reden om fietsers zoveel mogelijk langs rustige routes te leiden. Maar altijd komt er dan een punt waarop ze die drukke gebiedsontsluitingsweg moeten oversteken. Hoe los je dat (veilig) op?
Ik blijf fietsen: fietsvaardigheid aan de hand van neurowetenschappen
Neurowetenschapper Eric Maris van de Radboud Universiteit onderzoekt hoe wetenschap kan helpen om ouderen langer te laten fietsen.
Kortrijk introduceert de fietszone
Het Vlaamse Kortrijk introduceerde onlangs de fietszone, bestaande uit 74 aaneengesloten fietsstraten. Op 12 toegangspunten wordt dat aangegeven met borden en fietsemblemen.
Webtool palen op fietspaden
Deze tool helpt wegbeheerders te bepalen welke vormgeving van een palenlocatie uit het 'keuzeschema sanering palen op fietspaden' het meest geschikt is voor een specifieke situatie.
Rekentool Capaciteit fietspaden bij VRI's
Rekentool waarin de resultaten van het onderzoek naar de capaciteit van fietspaden bij VRI's zijn opgenomen.
Webtool Fiets- en kantstroken
Deze webtool helpt met het vinden van de goede indeling van een weg met fietsstroken binnen de kom.
Discussienotitie Fietsoversteken uit de voorrang
Deze discussienotitie bevat de bevindingen uit een verkennend onderzoek naar oversteken van fietsers bij hoofdfietsroutes die gebiedsontsluitingswegen kruisen (uit de voorrang). De discussienota beoogt de ontwerpdiscussie over fietsoversteken te voeden om zo te komen tot nieuwe inzichten voor een goede toepassing van deze oversteken en bijbehorende maatregelen.
Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2019
'Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen'
Winnaar Tour de Force Innovatieprijs 2019
'Laat veiligheid los om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen'
Scroll naar boven