Tour de Force

Spreiden van fietsstromen

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Uitgever:Tour de Force
 • Datum:22-12-2022
Hoe bewegen we fietsers om een andere route te kiezen waardoor (te) drukke fietsroutes rustiger en daardoor wellicht veiliger worden? Hieronder kun je de eindnotitie van dit onderzoek downloaden.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • De laatste jaren groeit de drukte op het fietspad. Op sommige plekken zijn fietsfiles eerder een regel dan een uitzondering. Kwetsbare doelgroepen ervaren dit tevens als een drempel om deel uit te maken van het verkeer, of ze vermijden bepaalde routes. Inzicht naar effectieve manieren om fietsers te (ver)leiden een andere route te kiezen en zo fietsverkeer te kunnen spreiden is daarom waardevol en belangrijk.

  Om te achterhalen waarom fietsers bepaalde (route)keuzes maken en hoe deze keuzes wel of niet te beïnvloeden zijn, is onder andere gebruik gemaakt van voorbeelden en lessen uit het land. Daarnaast is er in diverse gemeenten al ervaring met het spreiden, omleiden en beïnvloeden van fietsstromen op drukke plekken. In het netwerk van Tour de Force en XTNT is een oproep gedaan om dit soort ervaringsverhalen te verzamelen, wat heeft geresulteerd in een vijftal succesvolle voorbeelden. Met de betrokken personen zijn interviews afgenomen.

  De inzichten uit deze vijf praktijkvoorbeelden zijn elk weergegeven in een factsheet:
  Spreiden van fietsstromen op kruispunten - ‘s Hertogenbosch en Rotterdam
  Routekeuze beïnvloeding van studenten - Groningen
  Gedragsinterventie wielrenners - Ouder-Amstel
  Omleidingsroutes tijdens werkzaamheden - Tilburg
  Routekeuze beïnvloeding van studenten - Utrecht

Relevantie

Scroll naar boven