Wortelgroei in fietspaden is te voorkomen

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:10-04-2012

Wortelgroei kan een vlak geasfalteerd fietspad of een tegelpad behoorlijk vernielen. Dat levert niet alleen een schadepost op, het kan bijvoorbeeld ook leiden tot eenzijdige ongevallen, zoals recente Fietsberaadpublicaties duidelijk maakten. Maar boomwortels laten zich tegenwoordig goed beteugelen, blijkt uit een nieuwe CROW-publicatie.


Bomen langs een fietspad kunnen de fietser beschutting bieden maar boomwortels groeien vaak in de wegconstructie vlak onder de verharding, met alle gevolgen van dien. Vaak worden de wortels dan verwijderd, maar dat kan gevolgen met zich meebrengen die vaak jaren later optreden. De boom kan instabiel worden of een slechtere conditie krijgen, met risico op onder andere breuk van takken.
Wortelgroei is echter te sturen door te zorgen voor voldoende doorwortelbare grond van hoge kwaliteit op een plek waar de wortels de verharding niet beschadigen. Afhankelijk van de lokale situatie kan men bijvoorbeeld de verhardingsconstructie uitvoeren met bomenzand of - granulaat in de fundering. Of men kan wortelgeleidende of - werende schermen toepassen. Ook kan men zijn toevlucht nemen tot boomkratten en boombunkers. Of geb ruik maken van sandwichplaten onder de verharding.
Daarnaast heeft de ontwerper grote invloed op de succesvolle combinatie van verharding en bomen. Zo is het bijvoorbeeld van belang de soortkeuze van de boom af te stemmen op de beschikbare doorwortelbare ruimte. Grote bomen hebben meer grond van goede kwaliteit nodig dan kleinere bomen. ‘Minder bomen’ is ook een optie, per boom is dan meer doorwortelbare ruimte beschikbaar. Het goed combineren van bomen en infrastructurele voorzieningen vraagt om integrale ontwerpen, efficiënte oplossingen bij problemen en een zorgvuldige toepassing van de beschikbare technieken. De nieuwe CROW-publicatie 280 'Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen' geeft praktische informatie hoe dit te doen. De publicatie behandelt een reeks oplossingen voor veelvoorkomende problemen en laat aan de hand van projectvoorbeelden zien hoe men het in de praktijk aanpakt.
De uitgaven is te bestellen bij CROW.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Wortelgroei in fietspaden is te voorkomen

Scroll naar boven