Wielrenners naar de rijbaan

 • Soort:Onderzoeksrapporten
 • Auteur:DTV Consultants
 • Uitgever:CROW-Fietsberaad
 • Datum:15-01-2019
Fietsen is gezond, duurzaam en efficiënt. Maar als het te druk wordt, leidt dat soms tot problemen. CROW-Fietsberaad, de NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) en de provincie Drenthe lieten daarom door DTV Consultants onderzoek doen naar het verplaatsen van groepen wielrenners naar de rijbaan. Is het een kansrijke maatregel?

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
 • In deze notitie zijn de bevindingen uit het onderzoek beschreven. De notitie beschrijft het gedrag van groepen wielrenners en andere weggebruikers; zowel wanneer de wielrenners op het fietspad rijden, als wanneer ze op de rijbaan rijden. Ook wordt ingegaan op de mate van gevaar en hinder voor de verschillende weggebruikers in de beide situaties.
   
  Op basis van de volgende onderzoeksvragen worden resultaten getoond, conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan:
  – Verbetert de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers?
  – Wordt de aantrekkelijkheid en het comfort van de fietsvoorziening vergroot?
  – Wordt het sportklimaat en het comfort voor de groepen wielrenners verbeterd?
  – Wordt het gemotoriseerde verkeer op de rijbaan minimaal gehinderd?
  – Wordt een begrijpbare (communiceerbare) inbedding in regelgeving gerealiseerd?
   
  Conclusies
  Bij ontmoetingen op het fietspad tussen groepen wielrenners en andere fietsers, moeten de wielrenners en de andere fietsers zich in de meeste gevallen aan elkaar aanpassen. Als groepen wielrenners van de rijbaan gebruik maken, verbetert de verkeersveiligheid en het comfort op het fietspad. Wielrenners vinden de rijbaan in veel gevallen comfortabeler. Toch kiest een aanzienlijk deel van de wielrenners in veel gevallen toch liever voor het fietspad, omdat ze zich op de rijbaan niet veilig voelen. Dat komt onder andere doordat op de rijbaan, tijdens de pilotritten, meer ontmoetingen voorkwamen dan op het fietspad. Dit hangt vooral samen met  het hoger aantal ontmoetingen met andere weggebruikers en de grotere snelheidsverschillen op de rijbaan ten opzichte van op het fietspad. Veel automobilisten blijken daarbij bovendien oponthoud te ondervinden. Omdat het vaak door het wegprofiel of door tegemoetkomend autoverkeer niet mogelijk is om een groep wielrenners direct in te halen met een auto.

  Al met al kan, op basis van het pilotproject, worden geconcludeerd dat de rijbaan zeker niet in alle gevallen een betere plek is voor wielrenners dan het fietspad. Een goede voorbereiding van de rit, kan helpen bij het voorkomen van onveilige routedelen. Overheden en de NTFU kunnen hierin een actieve rol spelen door bepaalde routes aan te bevelen of te ontraden. Wielrenners kunnen elkaar ook helpen, door ervaringen over bepaalde routes met elkaar te delen.
   

Relevantie

Scroll naar boven