Verzwaarde asmarkering nuttig in onoverzichtelijke bochten

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:20-04-2015

Een verzwaarde asmarkering zorgt voor visuele geleiding en stimuleert fietsers op de eigen helft te blijven fietsen. De oplossing leent zich vooral in onoverzichtelijke bochten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Royal HaskoningDHV naar het effect van markeringen op fietspaden.


Het is bekend dat bij veel fietsongevallen geen andere weggebruikers zijn betrokken. Het gaat dan vaak om bermongevallen, een botsing met de troittoirband of een fietspaaltje. Gebrek aan koershouden speelt daarbij een rol en betere markering kan dan helpen, aldus Evert Jan Velt in een afstudeeronderzoek bij Royal HaskoningDHV.

Hij onderzocht welke invloed markering heeft op het gedrag en de beleving van de fietser en welke ontwerpmaatregelen daaruit voortvloeien. Voor het onderzoek werd het gedrag geregistreerd van 18.500 fietsers op vier pilotlocaties op 2-richtingen fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom. Verder hield men een online enquête en hield interviews met fietsers en deskundigen.

Daaruit blijkt dat een verzwaarde asmarkering zorgt voor visuele geleiding en fietsers stimuleert op de eigen helft te blijven fietsen. De oplossing leent zich vooral voor onoverzichtelijke bochten, wanneer veel fietsers zich in een bocht op de verkeerde weghelft begeven.

Ook een kantmarkering geeft visuele geleiding en stimuleert fietsers bovendien afstand te houden tot de berm. De markering is toe te passen als veel fietsers dicht langs de kant fietsen, veel ouderen van het fietspad gebruik maken en er kans is op verblinding door autolichten.

De standaard asmarkering heeft vooral zin als onduidelijk is dat een fietspad in twee richtingen bereden mag worden en wanneer veel fietsers voor een positie op de verkeerde weghelft kiezen.

Ook keek men naar het effect van een betonstrook met streetprint in de vorm van klinkers langs het fietspad. Dat werkt eveneens als visuele geleiding en biedt bovendien ruimte om uit te wijken. Het kan een alternatief zijn als verbreding van het fietspad niet mogelijk is, bij gevaarlijke bermen en als veel ouderen van het fietspad gebruik maken. Een kunstgrasstrook biedt minder geleiding en is eventueel op recreatieve fietspaden een optie, aldus Evert Jan Velt.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Verzwaarde asmarkering nuttig in onoverzichtelijke bochten

Scroll naar boven