Utrechtse fietser kiest vaker voor spitsmijden

  • Soort:Nieuws Fietsberaad
  • Datum:02-09-2020
  • Startdatum:2-9-2020 08:56:40
Ruim een derde van de Utrechtse fietsers laat de fiets wel eens staan, omdat men het te druk vindt. En acht van de tien rijden om die reden wel eens een straatje om.

utrecht.jpgLandelijk bezien heeft ongeveer 10 procent van de fietsers last van de drukte. Maar in Utrecht ligt dat percentage veel hoger: 60 procent heeft er last van.
Het eerste percentage komt uit een onderzoek van CROW-Fietsberaad (2017). Het Utrechtse cijfer komt voort uit recent onderzoek naar de druktebeleving op Utrechtse fietspaden, uitgevoerd door Frank de Winter in het kader van een Masterthesis Human Geography. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de gemeente Utrecht en werd begeleid door de Universiteit Utrecht en Arcadis. Naast literatuuronderzoek en expertsessies vulde 951 fietsers een enquête in met vragen over druktebeleving en welke factoren daaraan bijdragen.

Uit de resultaten blijkt dat een grote meerderheid (89%) van de respondenten het druk vindt op de fietspaden in Utrecht. En bijna tweederde (60%) geeft dus aan daadwerkelijk last te hebben van de drukte.
;
Natuurlijk speelt het aantal fietsers een rol bij de last die men van de drukte ondervindt. Daarnaast speelt de breedte van het fietspad mee, omdat smalle fietspaden de kans op conflicten met andere fietspadgebruikers vergroot, waardoor men zich onveiliger voelt. De beperkte persoonlijke ruimte geeft fietsers het gevoel een deel van de controle over de situatie te verliezen en door de drukte neemt de kans toe om tegen een andere fietspadgebruiker of objecten op te botsen.

Ook heeft men last van hinderlijk gedrag van andere fietspadgebruikers zoals niet aan de kant gaan, naast elkaar blijven fietsen en inhalen zonder op te letten. De snelheidsverschillen op het fietspad, deels veroorzaakt door de grote verscheidenheid van type fietsen op het fietspad, versterken de invloed van de sociale omgeving.
Ouderen hebben eerder last hebben van de drukte dan jongere fietspadgebruikers.

Voor zeker 80% van de fietsers die het druk vinden op het fietspad is de drukte een reden om weleens het mobiliteitsgedrag aan te passen om de drukte te vermijden. De meesten kiezen ervoor om dan een andere route te kiezen maar drukte wordt ook door een deel vermeden door op een ander tijdstip te fietsen, minder vaak te fietsen of een ander vervoermiddel te gebruiken. Voor alle vormen van mijdingsgedrag geldt dat vooral de gevoelens van onveiligheid en de attitude tegenover het gedrag van anderen op het fietspad bijdragen aan de keuze om drukte te vermijden. De keuze om te fietsen op een ander tijdstip zoals buiten de spits blijkt daarnaast leeftijdsgebonden te zijn: ouderen kiezen hier vaker voor dan jongeren.

drkkefietspaden.JPG   bron: Druktebeleving op Utrechtse fietspaden, 2020.
 
Het rapport doet ook aanbevelingen om de ernst van de druktebeleving te reduceren. Zo kan het stimuleren van thuiswerken drukte op fietspaden verminderen. Verder kan het aantal fietsers op Utrechtse fietspaden worden verminderd door het beter spreiden van de fietsverplaatsingen over de dag door aanvangs- en openingstijden aan te passen.
Dan kan men het spreiden van de fietsers bevorderen door het faciliteren en communiceren van voldoende alternatieve routes. Daarbij zijn gebruikers van de combinatie openbaar vervoer en fiets een belangrijk aandachtspunt. Dit betekent niet alleen dat routes van en naar stations extra aandacht verdienen, maar ook dat de treinstations zelf elkaars alternatief kunnen vormen om ketenmobiliteit van en naar andere landelijke regio’s te faciliteren. Zo kan voorkomen worden dat veel fietsers in Utrecht dezelfde bestemming hebben en gebruik moeten maken van dezelfde route.

Ook kan men straten met drukke fietsroutes herinrichten om de fietser meer ruimte te geven. De snellere fietspadgebruikers zoals gebruikers van speed-pedelecs en snorfietsen kunnen eventueel naar de rijbaan, zoals ook in Amsterdam is gebeurd. En men kan gedragsverandering proberen te bewerkstelligen, middels gerichte campagnes. Het gaat dan vooral om een betere bewustwording van het eigen fietsgedrag en de wensen van andere fietspadgebruikers.

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Utrechtse fietser kiest vaker voor spitsmijden

Scroll naar boven