Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2022-2023

  • Soort:Nieuws Tour de Force
  • Datum:06-12-2022
In dit Uitvoeringsprogramma 2022-2023 staan de concrete activiteiten en resultaten beschreven die gezamenlijk vanuit de Tour de Force worden uitgevoerd de komende twee jaar. Het is daarmee de opvolger van het programma van de periode 2020-2021. De activiteiten zijn gericht op innovatie, vernieuwing en samenwerking, en gebundeld in de vijf thema’s waaraan Tour de Force prioriteit geeft.

 

Klik op de knop om de link te openen (opent in een nieuw venster)

downloaden
Op 20 juni 2019 hebben de 23 partners van Tour de Force, een alliantie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland, het ‘Ambitiedocument Schaalsprong Fiets 2e etappe Tour de Force’ gepresenteerd. In dit ambitiedocument, tot stand gekomen met input van alle partners, staat een stevige ambitie: een schaalsprong in het fietsgebruik met 20% meer fietskilometers in tien jaar tijd (2017-2027). Elke partij werkt, vanuit zijn / haar eigen verantwoordelijkheid, hard om deze ambitie waar te maken!

In dit Uitvoeringsprogramma 2022-2023 staan de concrete activiteiten en resultaten beschreven die gezamenlijk vanuit de Tour de Force worden uitgevoerd de komende twee jaar. Het is daarmee de opvolger van het programma van de periode 2020-2021. De activiteiten zijn gericht op innovatie, vernieuwing en samenwerking, en gebundeld in de vijf thema’s waaraan Tour de Force prioriteit geeft. De activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd in de ‘themaploegen’ onder aanvoering van de ‘ploegleiders’ en in nauwe samenwerking met de partners. Bij elke activiteit wordt gezocht naar welke partners een belangrijke rol kunnen spelen en op welke manier de activiteiten het best kunnen worden uitgevoerd.

Het Uitvoeringsprogramma wordt gecoördineerd vanuit het programmamanagement van Tour de Force. Het programma wordt voor 50% gefinancierd door provincies en vervoerregio’s (via het budget van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer) en voor 50% door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Alle partnerorganisaties werken op hun eigen terrein aan een goed fietsklimaat; samenwerking in Tour de Force biedt daarbij meerwaarde. In het Ambitiedocument zijn vijf hoofdthema’s gedefinieerd die de partners het meest helpen om gezamenlijk de gewenste groei van het aantal fietskilometers te bereiken. In dit Uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten voor die vijf thema’s in 2022 en 2023 uitgewerkt.
 

Dit is een nieuwsbericht van Tour de Force 2020.

Naar Tour de Force 2020

Relevantie

Terug naar 'Kennisbank'
Submenu openen

Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2022-2023

Scroll naar boven